1403/03/24
افشین بابائی

افشین بابائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6980-9786
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188696707
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 011-35302418

مشخصات پژوهش

عنوان
عضویت در کمیته علمی همایش
نوع پژوهش
برگزاری همایش
کلیدواژه‌ها
همایش ریاضیات زیستی
سال 1401
پژوهشگران افشین بابائی ، سمیه نعمتی

چکیده

دانشگاه مازندران، میزبان دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی ریاضیات زیستی، از 19 تا 21 بهمن ماه 1401 می باشد، شرکت کنندگان با ارائه مقالات و مطالب خود جایگاه و نقش فن اوری نوین به عنوان یکی از ملزومات اساسی هر کشور در مسیر توسعه در جهان امروز و همچنین اهمیت آموزش و مدیریت بهره گیری از این تکنولوژی ها و تاثیر متقابل آن بر فرهنگ جامعه را مورد نقد و بررسی قرار می دهند.