1403/03/28
افشین بابائی

افشین بابائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6980-9786
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188696707
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 011-35302418

مشخصات پژوهش

عنوان
عضویت پیوسته در انجمن های علمی
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
انجمن ریاضی ایران
سال 1398
پژوهشگران افشین بابائی

چکیده

عضو پیوسته انجمن ریاضی ایران هستم.