1403/05/04
صدیقه لطفی

صدیقه لطفی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: دانشگاه مازندران_ دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تلفن: 09112122854

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
شناسایی توده‌‌های شهری با استفاده از دور سنجی شبانه (نمونه مورد مطالعه: اهواز) علی شجاعیان، رحیم بردی آنامرادنژاد، صدیقه لطفی (1402)
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در بین ساکنین محلات شهری در رفسنجان محمد علی امیرپورسعید، محمود شارع پور، صدیقه لطفی (1402)
ارزیابی سطح پایداری مناطق شهری اراک از منظر ساکنین صدیقه لطفی، لیلا محمدی کاظم آبادی، محمد سلیمانی (دانشجوی دکتری) (1402)
بررسی و تحلیل الگوی گسترش کالبدی شهر قائم شهر با رویکرد رشد هوشمند شهری سیدحسین اشرفی، رحیم بردی آنامرادنژاد، صدیقه لطفی (1401)
نقش شاخص های سبز رشد هوشمند شهری در توسعه گردشگری شهر اصفهان لیلا اقدامیان، نازنین تبریزی، صدیقه لطفی (1400)
تحلیل مضامین حکمرانی خوب شهری در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران ابوالفضل قاسمی، مرتضی علویان، صدیقه لطفی، مریم رحمانی (1400)
ارزیابی تأثیر فرم بر پایداری محله های شهری (مورد مطالعه: آمل) عامر نیک پور، صدیقه لطفی، زبیده منصور لکورج (1400)
پیشنویس تحلیل رابطه میان تراکم ساختمانی و سطح پایداری محلات شهر بابلسر فاطمه الله قلی تبار نشلی، صدیقه لطفی، غلامرضا ملکشاهی (1399)
بررسی ساختار فضایی منطقه شهری مازندران مرکزی با تاکید بر شبکه اجتماعی سهیلا حقانی، صدیقه لطفی، رحیم بردی آنامرادنژاد (1399)
مناطق شهری چندمرکزی: همکاری، رقابت یا هم رقابتی؟ (یک تحلیل مروری) صدیقه لطفی، مجتبی شهابی شهمیری، ساسان روشناس (1398)
تحلیل فضایی فقر شهری با روش تحلیل عاملی؛ نمونه مطالعه: قائمشهر عامر نیک پور، صدیقه لطفی، میلاد حسنعلی زاده (1398)
تحلیل فضایی زیست پذیری محلات شهری (مطالعه موردی منطقه 10 تهران) صدیقه لطفی، طاهر پریزادی، ارغوان نجاتی (1397)
تحلیل رابطه میان فرم شهر و مصرف انرژی در بخش مسکن عامر نیک پور، صدیقه لطفی، مرتضی رضازاده، فاطمه الهقلی تبار نشلی (1397)
تحلیل رابطه میان فرم شهر و شاخص دسترسی (مورد مطالعه: شهر بابلسر) عامر نیک پور، صدیقه لطفی، مرتضی رضازاده (1396)
بررسی نقشِ شهرهای نوپا و کوچک درتعادل بخشی سیستم های شهری صدیقه لطفی، غلامرضا ملکشاهی، مریم نجفی (1395)
بررسی احساس امنیت در فضاهای عمومی(مطالعه موردی: کلانشهر شیراز) صدیقه لطفی، رحیم بردی آنامرادنژاد، محمد ساسانی پور (1393)
بکارگیری مدلهای تلفیقی درمکان گزینی بهینه پارکهای شهری(نکا) صدیقه لطفی، رحیم بردی آنامرادنژاد، زلیخا خیرخواه (1392)
Demgraphic changes of Nomadic Communities in Iran(1956-2008) Rahimberdi Annamoradnejad, Sedigheh Lotfi (2010)
مقاله ارائه شده
بررسی مولفه های مشارکت شهروندان در بازآفرینی شهری صدیقه لطفی، مریم مومن پو آکردی (1402)
تجزیه وتحلیل روند تغییرات فضای سبز شهری (مطالعه موردی منطقه 2 تهران) ندا چرام، رحیم بردی آنامرادنژاد، صدیقه لطفی (1400)
بررسی رشد و توزیع مراکز خرید بزرگ و تأثیر آن بر محلات شهری صدیقه لطفی، نازنین تبریزی، کوثر خرسندی (1400)
بررسی جمعیت پذیری شهرهای ساحلی استان مازندران صدیقه لطفی، زبیده منصور لکورج (1396)
مکان یابی مسیر های دوچرخه در شهر بابلسر صدیقه لطفی، مجتبی حبوبه (1396)
بررسی تاثیر تراکم ساختمانی بر پایداری محله ای با استفاده از GIS (نمونه موردی بابلسر) صدیقه لطفی، غلامرضا ملکشاهی، فاطمه الهقلی تبار نشلی (1395)
برنامه ریزی راهبردی جهت توسعه گردشگری درشهرستان محمودآباد رحیم بردی آنامرادنژاد، صدیقه لطفی، فهیمه موسوی (1384)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کتاب
برگزاری همایش
دومین "همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل خزر" غلامرضا پیروز، صدیقه لطفی، مهدی رمضان زاده لسبویی (1396)
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کسب عنوان برتر پژوهشی
نشریات
عضو هیات تحریریه مجله رحیم بردی آنامرادنژاد، صدیقه لطفی، محمود شارع پور (1395)
عضو هیات تحریزیه مجله مطالعات شهری کردستان هوشمند علیزاده، صدیقه لطفی (1390)
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
تبیین الگوی فرم شهری پایدار با تاکید بر سرزندگی شهری (مورد مطالعه: شهر تهران) محمد سلیمانی لامیانی، حامد عباسی، عامر نیک پور، صدیقه لطفی (1402)
ارزیابی شاخص‌های شهرکودک ‌مدار: مطالعه موردی آمل زهرا برنده، ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، صدیقه لطفی (1402)
بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و هویت محله‌ای بر کیفیت زندگی محلات شهری در رفسنجان محمد علی امیرپورسعید، صدیقه لطفی، محمود شارع پور (1402)
ارزیابی میزان زیست پذیری شهری(مطالعه موردی:شهر قائمشهر) فائزه برزگر چمازکتی، رحیم بردی آنامرادنژاد، صدیقه لطفی (1401)
بررسی فضاهای عمومی شهر و معلوالن (مطالعه موردی: شهر بابلسر) زینب قاسمی، عامر نیک پور، صدیقه لطفی (1401)
ارزیابی رضایت شهروندان از خدمات شهری (مطالعه موردی شهر جویبار) عطالله معصومی، معصومه براری، صدیقه لطفی (1401)
سنجش و ارزیابی زیست پذیری شهرکلاردشت مهسا ملک پور، غدیر عشورنژاد، صدیقه لطفی (1401)
بررسی رضایت مندی معلولین از فضاهای شهری (نمونه موردی: شهر نوشهر) الهه اسحاقی کجور، غدیر عشورنژاد، صدیقه لطفی (1401)
بررسی رضایت مندی معلولین از فضاهای شهری (نمونه موردی: شهر قائمشهر حنانه نیکخواه، عامر نیک پور، صدیقه لطفی (1401)
تاثیر مهاجرت های روستایی بر توسعه شهر (مورد مطالعه: شهر مهاباد) سیمین عبداله زاده، صدیقه لطفی، رحیم بردی آنامرادنژاد (1400)
ارزیابی پایداری در شهرهای کوچک (شهرهای کوچک شهرستان بابل مجتبی آژگان، عامر نیک پور، صدیقه لطفی (1400)
سنجش اثرات فضای سبز بر کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی:شهر ایرانشهر) مراد گیلانی، صدیقه لطفی، رحیم بردی آنامرادنژاد (1400)
امکان سنجی ایجاد پیاده راه در بخش مرکزی شهر قائم شهر حسین احمدی نفت چالی، عامر نیک پور، صدیقه لطفی (1400)
تحلیل فضایی اردوگاه های تربیتی – آموزشی کشوری شبیر سلیمی، رحیم بردی آنامرادنژاد، صدیقه لطفی (1400)
مطالعه شهر دوستدار سالمند (یک مطالعه موردی از شهر آمل ) شقایق شیرازی، نازنین تبریزی، صدیقه لطفی (1399)
توسعه گردشگری و شاخص های سبز رشد هوشمند شهری لیلا اقدامیان، صدیقه لطفی، نازنین تبریزی (1399)
تحلیل فضایی فقر شهری (مورد مطالعه شهر: ساری) محمد علی ذبیح نژاد، صدیقه لطفی، عامر نیک پور (1399)
آثار مهاجرت های روستایی بر گسترش کالبدی شهر (مطالعه موردی: شهر دیواندره) آرمان بهرامی، صدیقه لطفی، رحیم بردی آنامرادنژاد (1395)
تاثیر تراکم ساختمانی بر پایداری محله های شهری (مورد مطالعه: شهر بابلسر) فاطمه الهقلی تبار نشلی، غلامرضا ملکشاهی، صدیقه لطفی (1395)
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در جذب گردشگر رضا داداشی، روزبه میرزائی، صدیقه لطفی (1395)

سوابق اجرایی

  • عضو هیات ممیزه دانشگاه مازندران (1399 - 1399)
  • رییس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (1400 - 1404)
  • معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (1390 - 1393)
  • مدیر دفتر روابط بین الملل دانشگاه مازندران (1389 - 1390)
  • مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری (1385 - 1387)
بیشتر