1403/01/25
رحیم بردی آنامرادنژاد

رحیم بردی آنامرادنژاد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 0000-0002-5310-7237
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36597899400
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135302687

تحصیلات

  • دکترای تخصصی جغرافیا وبرنامه ریزی شهری (1379 - 1383)
    عنوان رساله:
  • کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی (1370 - 1373)
    عنوان رساله:
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
شناسایی توده‌‌های شهری با استفاده از دور سنجی شبانه (نمونه مورد مطالعه: اهواز) علی شجاعیان، رحیم بردی آنامرادنژاد، صدیقه لطفی (1402)
بررسی چالشهای توسعه پایدار شهر اراک با تأکید بر بخش کالبدی رحیم بردی آنامرادنژاد، لیلا محمدی کاظم آبادی (1402)
بررسی و تحلیل الگوی گسترش کالبدی شهر قائم شهر با رویکرد رشد هوشمند شهری سیدحسین اشرفی، رحیم بردی آنامرادنژاد، صدیقه لطفی (1401)
بررسی رابطه اقلیم با روند گردشگری در نیمه شمال شرقی ایران عبدالمطلب کریم زاده، رحیم بردی آنامرادنژاد، الهه مرادی (1401)
تحلیل فضایی فقر شهری در شهر بیجار رحیم بردی آنامرادنژاد، محمد سلیمانی (دانشجوی دکتری)، بهناز محمدیاری (1401)
ماهیت دگرگونی شهری در شهر تاریخی مرو رحیم بردی آنامرادنژاد (1399)
بررسی توان تاب آوری مناطق در برابر مخاطرات (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد) رحیم بردی آنامرادنژاد، محمود آروین، حسین فرهادیخواه (1399)
بررسی ساختار فضایی منطقه شهری مازندران مرکزی با تاکید بر شبکه اجتماعی سهیلا حقانی، صدیقه لطفی، رحیم بردی آنامرادنژاد (1399)
ارزیابی مولفه های کیفیت فضا در پیاده راههای شهری(نمونه موردی: پیاده راه فرهنگی رشت) رحیم بردی آنامرادنژاد، فرزانه رازقی، محمود آروین (1398)
تحلیل ویژگی های یک محله سالم از دیدگاه شهروندان (نمونه موردی: محله 3 شهر ایوان) رحیم بردی آنامرادنژاد، سعید ملکی، فاطمه رزمگیر، لیلا کشتگر (1398)
شبکه شهری در کشورهای اسلامی آسیای مرکزی رحیم بردی آنامرادنژاد (1397)
سنجش رضایتمندی شهروندان از خدمات شهری شهرداری بابلسر رحیم بردی آنامرادنژاد، الهه زارع، فاطمه قاسمپور (1396)
سطح بندی محلات براساس شاخصهای کمی و کیفی مسکن در بابلسر عامر نیک پور، رحیم بردی آنامرادنژاد، علی اصغر ملاحسینی (1396)
بررسی وتحلیل بر پایداری اجتماعی از منظر اجرای طرحهای توسعه شهری (بهنمیر مازندران) علی مهدی، معصومه مهدیان بهنمیری، رحیم بردی آنامرادنژاد (1396)
بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی، موردشناسی: قائم شهر، رحیم بردی آنامرادنژاد، اسداله دیوسالار، صابر میرابی (1395)
بررسی احساس امنیت در فضاهای عمومی(مطالعه موردی: کلانشهر شیراز) صدیقه لطفی، رحیم بردی آنامرادنژاد، محمد ساسانی پور (1393)
ارزیابی نقش سکونتگاه های غیررسمی در گسیختگی فضایی ساختار شهری (مطالعه موردی: شهر گنبدکاووس) رحیم بردی آنامرادنژاد، غلامرضا ملکشاهی، عبدالحمید محمدی (1393)
بررسی وضعیت پایداری حمل ونقل درشهر اسلام آباد غرب، رحیم بردی آنامرادنژاد، مهناز حسینی سیاه گلی، صفیه دامن باغ، محمد ابراهیمی (1393)
گونه بندی شهرهای ایران باتأکیدبرشهرهای بالای صدهزارنفر رحیم بردی آنامرادنژاد، عیسی جوکار سرهنگی (1392)
ارزیابی وتحلیل وضعیت توسعه پایدار درمناطق کلانشهرها(اصفهان) رحیم بردی آنامرادنژاد، همت اله رورده، سمیه احمدی نژاد (1392)
نقش مشارکت مردمی دراقتصاد ومدیریت شهری(مطالعه موردی: شهرآمل) رحیم بردی آنامرادنژاد، سیما بوذری، سودابه حسینی دوست (1392)
بکارگیری مدلهای تلفیقی درمکان گزینی بهینه پارکهای شهری(نکا) صدیقه لطفی، رحیم بردی آنامرادنژاد، زلیخا خیرخواه (1392)
بررسی وضعیت دسترسی شهروندان به مقاصدمختلف باتأثیرگذاری شیوه سفر مصطفی قدمی، رحیم بردی آنامرادنژاد، سحر محمدی (1390)
Demgraphic changes of Nomadic Communities in Iran(1956-2008) Rahimberdi Annamoradnejad, Sedigheh Lotfi (2010)
تحلیلی برآرایش فضایی شهرهای مازندران رحیم بردی آنامرادنژاد، اصغر ضرابی (1388)
روندتحولات جمعیتی بندرترکمن و افق آینده آن سیروس شفقی، اصغر ضرابی، رحیم بردی آنامرادنژاد (1383)
مقاله ارائه شده
سنجش مولفه های سرزندگی در آپارتمان نشینی(ساری) رحیم بردی آنامرادنژاد، تینا اسمعیلی (1402)
جنبش رشدزدایی در برنامه ریزی شهری، چالشها والزامات رحیم بردی آنامرادنژاد، توحید علیزاده (1402)
تجزیه وتحلیل روند تغییرات فضای سبز شهری (مطالعه موردی منطقه 2 تهران) ندا چرام، رحیم بردی آنامرادنژاد، صدیقه لطفی (1400)
بررسی و ارزیابی شاخصهای کمی وکیفی مسکن در شهر گرگان رحیم بردی آنامرادنژاد، عامر نیک پور، علی رحمانی (1399)
تحلیلی بر وضعیت شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهر خرم آباد رحیم بردی آنامرادنژاد، غلامرضا ملکشاهی، حسین یوسفوند (1399)
بررسی وضعیت روانابهای سطحی و چگونگی مدیریت سیلابهای شهری )مطالعه موردی: شهر جویبار( رحیم بردی آنامرادنژاد، رضا اسماعیلی، خدیجه صابریان (1398)
Using Web Mining in the Analysis of Housing Prices A Case study of Tehran رحیم بردی آنامرادنژاد، طاهر صفرراد، عیسی آنامرادنژاد، جعفر حبیبی (1398)
چالش های زیست محیطی در ایران رحیم بردی آنامرادنژاد (1397)
بررسی نقش مشارکت شهروندان در مدیریت توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی منطقه یک تهران) رحیم بردی آنامرادنژاد، غلامرضا ملکشاهی، اکرم لطفی (1397)
تحلیل بر مبلمان شهری با تاکید بر شاخصهای زیباشناختی وعملکردی(قائمشهر) رحیم بردی آنامرادنژاد، نازنین تبریزی، فاطمه برزگر (1396)
پراکنش جغرافیایی جمعیت ایران و علل آن رحیم بردی آنامرادنژاد (1396)
کاربرد مدل های چندمعیاره در رتبه بندی توسعه منطقه ای (مطالعه موردی شهرستان های استان مازندران) رحیم بردی آنامرادنژاد، سعید امانپور، مهناز حسینی سیاه گلی (1396)
بررسی موانع مدیریتی شهرداریها و اثرات آن در توسعه کالبدی شهرها(مورد: قائمشهر) رحیم بردی آنامرادنژاد، ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، مهین گرزین مطاعی (1395)
پیشنویس مقاله ارائه شده ثبت شده در 1396/01/28 11:40:23 ق.ظ رحیم بردی آنامرادنژاد، مهدی رمضان زاده لسبویی، صمد حسن پورفرمی (1395)
تحلیل بر پارادیمهای محیط گرایی و دیدگاههای اسلام (با تأکید بر محیط زیست شهری) رحیم بردی آنامرادنژاد، سیده زهرا سید علی پور، فاطمه کرد (1394)
ارزیابی آثار مهاجرتهای روستایی در توسعه فیزیکی شهر پیرانشهر رحیم بردی آنامرادنژاد، فرامرز بریمانی، امید آذریو (1393)
برنامه ریزی شهر فشرده باتأکید بر عدالت اجتماعی(بابل)، رحیم بردی آنامرادنژاد، سیده الهام داوری، مریم نجفی، فاطمه برزگر (1393)
مطالعه تحولات جمعیتی ساری طی سالهای 90-1335 رحیم بردی آنامرادنژاد، سیده الهام داوری، مهسا دیلم صالحی (1393)
برنامه ریزی راهبردی جهت توسعه گردشگری درشهرستان محمودآباد رحیم بردی آنامرادنژاد، صدیقه لطفی، فهیمه موسوی (1384)
کتاب
Encyclopedia of Data Science and Machine Learning Rahimberdi Annamoradnejad, Issa Annamoradnejad (2023)
جغرافیای جمعیت ایران رحیم بردی آنامرادنژاد (1397)
اصول برنامه ریزی مجتمع های زیستی رحیم بردی آنامرادنژاد (1393)
مقدمه ای بر میدانهای شهری رحیم بردی آنامرادنژاد (1390)
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
شرکت در کارگاه رحیم بردی آنامرادنژاد (1394)
شرکت در کارگاه رحیم بردی آنامرادنژاد (1394)
کسب عنوان برتر پژوهشی
کسب عنوان برتر پژوهشی رحیم بردی آنامرادنژاد (1394)
نشریات
عضو گروه دبیران مجله علمی رحیم بردی آنامرادنژاد، محمود شارع پور (1398)
عضو هیات تحریریه مجله رحیم بردی آنامرادنژاد، صدیقه لطفی، محمود شارع پور (1395)
فعالیت های علمی اجرایی
مدیرمسئول مجله رحیم بردی آنامرادنژاد (1398)
پایان نامه
ارزیابی میزان رضایمندی شهروندان از وضعیت فضای سبز و مبلمان شهری شیروان حجت کاظمی مقدم، جلال سمیعا، رحیم بردی آنامرادنژاد (1402)
تحلیل تغییرات الگوی فضایی رشد شهر با به کارگیری سنجه های سیمای سرزمین (مورد بابل) صابر رمضانی نژادرمی، غدیر عشورنژاد، رحیم بردی آنامرادنژاد، عامر نیک پور (1402)
«بررسی عملکرد مدیریت شهری در گسترش فضای سبز شهری مطالعه موردی: شهر جویبار» محمد امیدی جویباری، جلال سمیعا، رحیم بردی آنامرادنژاد (1402)
تحلیل فضایی تصادفات برون شهری، مورد مطالعه: استان مازندران منوچهر رنجبر شوبی، جلال سمیعا، رحیم بردی آنامرادنژاد، عامر نیک پور (1402)
« سنجش و ارزیابی مؤلفه‌های شهر زیست‌پذیر (موردمطالعه : شهرکازرون) » محمد باقر قاسمی، عامر نیک پور، رحیم بردی آنامرادنژاد (1402)
ارزیابی میزان زیست پذیری شهری(مطالعه موردی:شهر قائمشهر) فائزه برزگر چمازکتی، رحیم بردی آنامرادنژاد، صدیقه لطفی (1401)
بررسی بستر و موانع تحقق رشد شهری هوشمند ( مورد مطالعه : شهر ساری) مریم کالاشی، رحیم بردی آنامرادنژاد، عامر نیک پور (1401)
« ارزیابی شاخص های رشد هوشمند در نواحی شهر نور » سیده طاهره حسینی، غدیر عشورنژاد، رحیم بردی آنامرادنژاد (1401)
بررسی رضایت مندی شهروندان از مراکز درمانی محله ای (مورد مطالعه : شهربابل) مجتبی مقنعی طبری، رحیم بردی آنامرادنژاد، غلامرضا ملکشاهی (1400)
تاثیر مهاجرت های روستایی بر توسعه شهر (مورد مطالعه: شهر مهاباد) سیمین عبداله زاده، صدیقه لطفی، رحیم بردی آنامرادنژاد (1400)
(روند گسترش فیزیکی شهر کلاله و تاثیر آن بر کاربری اراضی پیرامون) محمد حالی نیا، عامر نیک پور، رحیم بردی آنامرادنژاد (1400)
سنجش و ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنان از کیفیت زندگی (مطالعه موردی: شهر فریدونکنار)" فاطمه صالحی، رحیم بردی آنامرادنژاد، غلامرضا ملکشاهی (1400)
سنجش اثرات فضای سبز بر کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی:شهر ایرانشهر) مراد گیلانی، صدیقه لطفی، رحیم بردی آنامرادنژاد (1400)
تحلیل فضایی اردوگاه های تربیتی – آموزشی کشوری شبیر سلیمی، رحیم بردی آنامرادنژاد، صدیقه لطفی (1400)
بررسی عوامل مالی موثر بر اجرای طرح های بازآفرینی شهری "نمونه موردی شهرکرد" جابر صفری، رحیم بردی آنامرادنژاد، مصطفی قدمی (1396)
نقش مشارکت مردم در باززنده سازی بافت فرسوده مطالعه موردی: شهرستان فریدونکنار محمد علیزاده نیا، رحیم بردی آنامرادنژاد، غلامرضا ملکشاهی (1395)
رابطۀ اسکان غیر رسمی و توسعه پایدار (مطالعه موردی شهر کرمانشاه، منطقه جعفرآباد) زهرا شهبازی، غلامرضا ملکشاهی، رحیم بردی آنامرادنژاد (1395)
آثار مهاجرت های روستایی بر گسترش کالبدی شهر (مطالعه موردی: شهر دیواندره) آرمان بهرامی، صدیقه لطفی، رحیم بردی آنامرادنژاد (1395)
بررسی نقاط ضعف و قوت طرح جامع تربت جام وحید دلشادی، عامر نیک پور، رحیم بردی آنامرادنژاد (1395)
برنامه ریزی مسکن درنقاط شهری شهرستان کاشمر اسماعیل رضایی، محمد اسکندری ثانی، رحیم بردی آنامرادنژاد (1395)
تحلیل و بررسی شاخص های کمی و کیفی مسکن مطالعه موردی :شهر بابلسر علی اصغر ملاحسینی، رحیم بردی آنامرادنژاد، عامر نیک پور (1395)
تحلیل رابطه توسعه گردشگری و کیفیت محیط شهری (مطالعه موردی: شهر فریدونکنار) سیده زهرا سید علی پور، مهدی رمضان زاده لسبویی، رحیم بردی آنامرادنژاد (1394)
ارزیابی وضعیت مبلمان شهری نمونه موردی شهر قائمشهر فاطمه برزگر، نازنین تبریزی، رحیم بردی آنامرادنژاد (1394)
امکان سنجی جاذبه های اکوتوریستی استان خراسان شمالی«از دیدگاه کارشناسان» علی قاسمی، مهدی رمضان زاده لسبویی، رحیم بردی آنامرادنژاد (1394)
بررسی قابلیت تالابها در توسعه گردشگری(مطالعه موردی: تالاب فریدونکنار) صمد حسن پورفرمی، مهدی رمضان زاده لسبویی، رحیم بردی آنامرادنژاد (1394)