1403/04/01
رحیم بردی آنامرادنژاد

رحیم بردی آنامرادنژاد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 0000-0002-5310-7237
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36597899400
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135302687

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی وضعیت مبلمان شهری نمونه موردی شهر قائمشهر
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مبلمان شهری ، طراحی ، عملکرد، شهر قائمشهر
سال 1394
پژوهشگران فاطمه برزگر(دانشجو)، نازنین تبریزی(استاد مشاور)، رحیم بردی آنامرادنژاد(استاد راهنما)

چکیده

شهرها پدیده ای جدایی ناپذیر از زندگی انسان بوده که هراز چندگاهی به آن ها بی توجهی و حتی ستم شده است. در چنین محیط پیچیده ای که در اثر ساخت وساز ودخل وتصرف انسانی به وجود می آید، عوامل محیطی – فرهنگی و غیره از ضروری ترین عواملی هستند که ارتباط انسان با محیط طبیعی را برقرار ساخته و نیازهای حیاتی بشر را برای بهره گیری از محیط فراهم می نمایند. تجهیزات مورد استفاده در خیابان های شهری یا اصلاحاٌ مبلمان شهری ، از اجزای ضروری و جدایی ناپذیر جوامع به شمار می روند و در سالیان اخیر تعداد و تنوع آنها افزایش چشمگیری داشته است. این تجهیزات در صورتی که با در نظرگرفتن فاکتورهای هر ناحیه طراحی شوند، می توانندعلاوه برکاربرد اصلی خود ، موجب حفظ هویت ویژه هر ناحیه شوند و به شهر انسجام و یکپارچگی بخشند. در این راستا هدف از این پژوهش بررسی وضعیت مبلمان شهری از دریچه ویژگی های زیبایی شناختی و عملکردی مبلمان شهری در شهر قائمشهر است. در این پژوهش با استفاده روش های تحلیلی و جمع آوری داده ها و اطلاعات از طریق مطالعات و پیمایش میدانی ، پرسشنامه (380) ، مصاحبه با متخصصان در محدوده مورد مطالعه ، آزمون های آماری در قالب نرم افزار spss( تی ، فریدمن ) و مدل تاپسیس انجام گرفته شده است . نتایج این تحقیق براساس مطالعات و مشاهدات و مصاحبه با اهالی محلات مختلف شهر به دست آمده ، نشان دهنده وجود برخی کاستی ها و نارضایتی های در زمینه تاسیسات و تجهیزات شهری در فضاهای باز و عمومی شهر به عنوان محدوده های پژوهش در شهر قائمشهر می باشد که در نهایت موجب نارضایتی شهروندان از وضعیت موجود مبلمان شهری و عملکرد مدیران شهری شده است. همچنین در نهایت با توجه به جوانب مختلف مطالعات انجام شده ، سازمان های مسئول هیچ اقدامی جهت زیباسازی و ساماندهی مبلمان شهری قائمشهر انجام نداده اند. کلید واژه : مبلمان شهری ، طراحی ، عملکرد، شهر قائمشهر