1403/01/25
رضا اختیاری امیری

رضا اختیاری امیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن:

دروس

دکترای حرفه‌ای

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Iran's Geopolitical Power and the Normalization of Relations Between the UAE and Israel Reza Ekhtiari Amiri, Hamzeh Safavi Homami, Mohammad Reza Mohammadi (2023)
سیاست هند در مواجهه با ظهور هژمونی چین جواد شفقت نیا، رضا اختیاری امیری (1402)
سیاست هند در قبال ابتکار یک کمربند- یک راه رضا اختیاری امیری، جواد شفقت نیا (1402)
ایران فرهنگی و همگرایی تمدنی در آسیای مرکزی و قفقاز محمد غلامی، احمد رشیدی، رضا اختیاری امیری (1401)
تلگرام و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران رضا اختیاری امیری، محمد صادق تابعی، عباس دهرویه (1400)
آیونز و همگرایی امنیتی در منطقه اقیانوس هند: زمینه ها و چالش ها رضا اختیاری امیری، محمد سلمان تبار سوته، حسین ابراهیمی (1399)
سیاست خاورمیانه ای روسیه و مدیریت تعارض رابطه تهران – ریاض رضا اختیاری امیری، حسین رفیع، عطیه بلبل امیری (1399)
راهبرد اروپا در قبال تحولات سوریه ( مطالعه موردی انگلستان و فرانسه2011 - 2018) رضا اختیاری امیری، مختار صالحی، عصمت عارفی (1399)
ائتلاف دوفاکتو عبری-عربی و امنیت ملی ج.ا.ایران رضا اختیاری امیری، احمد رشیدی، عبدالله سلطانیان (1399)
همگرایی در سایه ی محیط زیست: مسایل زیست محیطی کاسپین و همگرایی منطقه ای محمد صادق تابعی، احمد رشیدی، رضا اختیاری امیری (1399)
مطالعه تطبیقی گروه های تروریستی القاعده و داعش رضا اختیاری امیری، مرتضی علویان، عالمه ولی نتاج (1399)
راهبرد اروپا در قبال تحولات سوریه مطالعه موردی انگلستان و فرانسه رضا اختیاری امیری، مختار صالحی، عصمت عارفی (1399)
روابط مسکو- تل آویو و منافع جمهوری اسلامی ایران در سوریه احمد رشیدی، رضا اختیاری امیری، جواد شفقت نیا (1398)
تأثیر ناسیونالیسم اقتصادی امریکا بر نظم تجاری لیبرال رضا اختیاری امیری، فاطمه علیپور، فرامرز حسن زاده (1398)
مهاجران خاورمیانه ای و امنیت اروپا رضا اختیاری امیری، حسین رفیع، عصمت عارفی (1397)
جایگاه اجماع پکن در سیاست خارجی چین رضا اختیاری امیری، فرامرز حسن زاده (1397)
بررسی علل و زمینه های گسترش روابط ایران و چین در عصر پسا برجام رضا اختیاری امیری، محبوبه صالحی خنار (1396)
مقاله ارائه شده
طرح پژوهشی خاتمه یافته
تلگرام و امنیت ملی ج.ا. ایران رضا اختیاری امیری، عباس دهرویه، محمد صادق تابعی (1400)
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کرسی نظریه‌پردازی
تأثیر تحریم های اقتصادی بر تورم و تولید در جمهوری اسلامی ایران علی اکبر جعفری، محمد رادمرد، رضا اختیاری امیری، حسین رفیع، مختار صالحی (1402)
تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر تورم و تولید علی اکبر جعفری، محمد رادمرد، رضا اختیاری امیری، حسین رفیع، مختار صالحی (1402)
کسب عنوان برتر پژوهشی
پژوهشگر نمونه رضا اختیاری امیری (1401)
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
تاثیر پیمان صلح ابراهیم بر ترتیبات امنیتی خلیج فارس فاطمه جوانمرد، حسین رفیع، رضا اختیاری امیری (1402)
رابطه اسرائیل با عربستان و امنیت جمهوری اسلامی ایران زهرا کریمی اجارستاقی، علی اکبر جعفری، رضا اختیاری امیری (1402)
روابط روسیه و اسرائیل و تاثیر آن بر منافع ملی ایران در سوریه زهرا جوکار، محمد تقی قزلسفلی، رضا اختیاری امیری (1402)
همکاری راهبردی ایران و چین در بستر ابتکار کمربند و راه الهه نصرتی، رضا اختیاری امیری، علی اکبر جعفری (1402)
نظام سیاسی جدید و تحول در سیاست منطقه‌ای عراق (با تاکید بر دنیای عرب) علی الهادی خیرالله وحید، رضا اختیاری امیری، حسین رفیع (1402)
نقش دیپلماسی مذهبی و در روابط ایران و عراق مصطفی مصطفی علیوی، علی اکبر جعفری، رضا اختیاری امیری (1402)
مولفه های سیاست های منطقه‌ای عمان و انعکاس آن در روابط با ایران فاطمه مصطفی نژاد زواردهی، رضا اختیاری امیری، حسین رفیع (1402)
جایگاه عربستان در سیاست خاورمیانه ای چین (2013 تا 2021) محمد احمدی، محسن عباس زاده مرزبالی، رضا اختیاری امیری (1401)
مشاوره یا مشارکت در کمیته علمی