1403/03/04
رضا اختیاری امیری

رضا اختیاری امیری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
رویکرد دولت ترامپ در قبال منطقه خلیج فارس
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
آمریکا، ترامپ، خلیج فارس، ایران، امنیت
سال 1396
پژوهشگران رضا اختیاری امیری

چکیده

هدف این سخنرانی تبیین مواضع رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا در قبال منطقه خلیج فارس است. سوال اصلی که در این سخنرانی مطرح شد این بود که با روی کار آمدن ریس جمهور آمریکا و تاکید وی بر خروج از منطقه آیا در عمل تغییری در سیاست این کشور در قبال منطقه خلیج فارس رخ خواهد داد؟ با استدلال هایی که مطرح شد، مشخص گردید که سیاست آمریکا در منطقه با کمی تغییر تاکتیکی همانند سابق تداوم و استمرار خواهد یافت.