1403/03/04
رضا اختیاری امیری

رضا اختیاری امیری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ایران و عربستان؛ بن بست دیپلماتیک دو همسایه
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
ایران، عربستان، جنگ نیابتی، سیاست همسایگی
سال 1401
پژوهشگران رضا اختیاری امیری

چکیده

---