1403/02/31
رضا اختیاری امیری

رضا اختیاری امیری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش دیپلماسی مذهبی و در روابط ایران و عراق
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
دیپلماسی مذهبی- ایران و عراق-
سال 1402
پژوهشگران مصطفی مصطفی علیوی(دانشجو)، علی اکبر جعفری(استاد مشاور)، رضا اختیاری امیری(استاد راهنما)

چکیده

---