1403/03/04
رضا اختیاری امیری

رضا اختیاری امیری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر پیمان صلح ابراهیم بر ترتیبات امنیتی خلیج فارس
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
خلیج فارس- ایران- صلح ابراهیم- اسرائیل
سال 1402
پژوهشگران فاطمه جوانمرد(دانشجو)، حسین رفیع(استاد مشاور)، رضا اختیاری امیری(استاد راهنما)

چکیده

---