1403/02/31
رضا اختیاری امیری

رضا اختیاری امیری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
منازعه اوکراین و روسیه
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
---
سال 1401
پژوهشگران رضا اختیاری امیری

چکیده

---