1403/03/04
رضا اختیاری امیری

رضا اختیاری امیری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
عضو کمیته علمی «اولین همایش ملی ایران و همسایگان »
نوع پژوهش
مشاوره یا مشارکت در کمیته علمی
کلیدواژه‌ها
----
سال 1400
پژوهشگران رضا اختیاری امیری

چکیده

---