1403/03/04
رضا اختیاری امیری

رضا اختیاری امیری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر تورم و تولید
نوع پژوهش
کرسی نظریه‌پردازی
کلیدواژه‌ها
تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر تورم و تولید
سال 1402
پژوهشگران علی اکبر جعفری ، محمد رادمرد ، رضا اختیاری امیری ، حسین رفیع ، مختار صالحی

چکیده

تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر تورم و تولید