1403/03/04
رضا اختیاری امیری

رضا اختیاری امیری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
عضویت در انجمن ایرانی مظالعات غرب آسیا
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
--
سال 1401
پژوهشگران رضا اختیاری امیری

چکیده

--