1403/03/04
رضا اختیاری امیری

رضا اختیاری امیری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
دومین همایش ملی سیاست خارجی ایران
نوع پژوهش
مشاوره یا مشارکت در کمیته علمی
کلیدواژه‌ها
---
سال 1402
پژوهشگران رضا اختیاری امیری

چکیده

---