1403/03/04
رضا اختیاری امیری

رضا اختیاری امیری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مولفه های سیاست های منطقه‌ای عمان و انعکاس آن در روابط با ایران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بی طرفی، جمهوری اسلامی ایران، روابط خارجی، سلطان نشین عمان، سیاست منطقه ای.
سال 1402
پژوهشگران فاطمه مصطفی نژاد زواردهی(دانشجو)، رضا اختیاری امیری(استاد مشاور)، حسین رفیع(استاد راهنما)

چکیده

عمان قدیمی ترین کشور مستقل عرب است که در منطقه خلیج فارس و در شرق شبه جزیره عربستان قرار دارد. اهمیت موقعیت جغرافیایی این کشور باعث شد قدرت‌های بزرگ توجه خاصی به آن نشان دهند. طبیعتا سیاست خارجی و منطقه ای هر کشور از مولفه هایی چون نظام بین الملل و منطقه ای، موقعیت ژئوپلیتیکی، تنش و بحران ها و قدرت ملی، اهداف ملی در حوزه های مختلف امنیت و توسعه حاکمیت ملی متأثر می گردد. در این پژوهش سعی بر آن است تا با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای، مولفه های عمده تأثیر گذار در سیاست خارجی عمان و انعکاس آن در روابط این کشور با ایران را مورد بررسی قرار دهد. بر اساس یافته های پژوهش، عوامل مختلف داخلی و خارجی شامل شخصیت حاکم و جایگاه وی در نظام سیاسی، داده های خاص مذهبی-اجتماعی، اهمیت استراتژیک و قدرت محدود در نظام منطقه ای و بین المللی، با هدف پرهیز از تنش در منطقه، اصل استقلال خواهی و لحاظ مصالح امنیتی و ملی، عمان را به سمت سیاستی متمایز بر مبنای بی طرفی و اعتدال در منطقه، به ویژه در رابطه با ایران همسایه سوق داده اند.