1403/03/04
رضا اختیاری امیری

رضا اختیاری امیری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل بهترین انتخاب سیاست خارجی قطر در قبال ایران و عربستان سعودی در چارچوب نظریه بازی ها
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سیاست خارجی قطر، عربستان سعودی، ج.ا.ایران، نظریه بازی ها، خاورمیانه
سال 1398
مجله پژوهشهاي سياسي جهان اسلام
شناسه DOI
پژوهشگران رضا اختیاری امیری ، احمد رشیدی ، محمدرضا محمدی

چکیده

در طول یک دهه اخیر قطر تلاش کرده است تا خود را به عنوان یک کنشگر مهم منطقه ای معرفی نموده و نقش موثری را در تحولات ژئوپلتیک خاورمیانه ایفاء کند. اما این رویکرد در تعارض و تقابل با سیاست های بازیگران قدرتمند سنتی منطقه نظیر ایران و عربستان سعودی قرار داشته است. هدف مقاله تحلیل سیاست خارجی قطر و مشخص کردن بهترین انتخاب سیاستگذاران این کشور در قبال ایران و عربستان می باشد. در همین چارچوب، سوال اصلی بر این مبنا قرار دارد که با توجه به جایگاه و نقش کنونی قطر در منطقه و رقابت همزمان آن با ایران و عربستان، بهترین انتخاب سیاست خارجی این کشور در قبال رقبای منطقه ای چه می باشد؟ یافته ها مبین این واقعیت است که بهترین گزینه قطر در عرصه سیاست خارجی ایجاد یک رابطه نسبتا متعادل با ایران و عربستان می باشد؛ البته این رابطه باید بیشتر متمایل به عربستان باشد. به عبارتی، این کشور باید تلاش کند رویکردی را در عرصه سیاست خارجی اتخاذ کند که منجر به نزدیکی بیشتر به عربستان همراه با تامین رضایت نسبی ایران در رقابت های منطقه ای گردد. دوری یا نزدیکی بیش از اندازه به هریک از این کنشگران اصلی منطقه می تواند امنیت و منافع ملی قطر را با تهدید مواجه سازد. جهت تحقق هدف، دوحه می تواند از ظرفیت ها و ابزارهای سیاسی، اقتصادی و رسانه ای خود استفاده نماید. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است و از رهیافت نظریه بازی ها جهت تحلیل موضوع پژوهش استفاده شده است.