1403/02/31
رضا اختیاری امیری

رضا اختیاری امیری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
جایگاه عربستان در سیاست خاورمیانه ای چین (2013 تا 2021)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
چین، سیاست خاورمیانه ای چین، عربستان سعودی، وابستگی متقابل، رشد اقتصادی، همکاری دوجانبه.
سال 1401
پژوهشگران محمد احمدی(دانشجو)، محسن عباس زاده مرزبالی(استاد مشاور)، رضا اختیاری امیری(استاد راهنما)

چکیده

موقعیت استراتژیک چین در دهه های گذشته که به طور عمده متاثر از رشد اقتصادی و به تبع آن متاثر از توان نظامی و دیپلماتیک می باشد، سیاست خارجی این کشور در حوزه های مختلف را دچار تحول ساخته است. این کشور با بهره گیری از ظرفیتهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود، در تلاش است تا نفوذ خود در مناطق مختلف را گسترش دهد. منطقه خاورمیانه ازجمله مناطقی می باشد که در سیاست خارجی چین اهمیت بسیار زیادی دارد. در میان کشورهای خاورمیانه، عربستان بیشتر توجه را به خود جلب کرده است. هدف این پژوهش ضمن بررسی اهمیت خاورمیانه برای چین، در ادامه به دنبال تعیین عوامل موثر در اهمیت یافتن عربستان سعودی در سیاست خاورمیانه ای چین از زمان روی کار آممدن آقای شی جین پینگ می باشد. در این پزوهش با طرح این سوال که «عربستا سعودی از چه جایگاهی در سیاست خارجی خاورمیانه ای چین برخوردار می باشد؟» به این نتیجه خواهیم رسید که عربستان سعودی به لحاظ اقتصادی، سیاسی، و امنیتی – نظامی به عنوان یکی از مهمترین کشورهایی محسوب می شود که از اهمیت فزاینده ای در سیاست خارجی خاورمیانه چین به حساب می آید و نقش فزاینده ای در گسترش نفوذ چین در خاورمیانه دارد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و برای گردآوری داده ها و اطلاعات از روش کتابخانه ای – اسنادی استفاده شده است. در این پژوهش، از نظریه وابستگی متقابل به منظور درک روابط بین چین و عربستان استفاده کرده ایم.