06 فروردین 1402
سيد رسول موسوي حاجي

سید رسول موسوی حاجی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشگاه مازندران، دانشکده هنر و معماری، گروه باستان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / باستان شناسی دوران اسلامی
تلفن: 01135302701
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
فرخ مهری نژاد، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی، محمد بهرام زاده (1400) شواهد باستان شناختی نفت و مشتقات نفت آن در ایران باستان (ایلام تا ساسانی) مطالعات هنر اسلامی: شماره 42 دوره 18; 377- 393
2
رسول احمدی، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی (1400) پژوهشی در گاهنگاری و کارکرد قلعه گلی کاج قم مطالعات باستان شناسی: دوره 13 شماره2; 25-46
3
صبا غلامی، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی (1400) پژوهشی بر چگونگی شکل گرفتن شهرک های ساسانی با تکیه بر رهیافت باستان شناسی لندسکیپ (مطالعه موردی: کلار، قصر شیرین، گیلانغرب) جستارهای باستان شناسی ایران پیش از اسلام: 6; 181-198
4
ایمان خسروی، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی (1400) کشف یک حقیقت مهم تاریخی: حضور ایزد بهرام در نقش برجستۀ تاق بزرگ بستان مطالعات باستان شناسی: دوره 13. شماره1; 41-64
5
سحر عبدالهی، سید رسول موسوی حاجی، اسدالله جودکی (1399) . مطالعه و معرفی چند نمونه از کاشی های زرین فام موجود در مجموعه موزه ای موسسه ی فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی مطالعات باستان شناسی دوران اسلامی: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1399; 15-30
6
هانیه حسین نیا امیرکلائی، سید رسول موسوی حاجی، مرتضی عطایی، عبدالرضا مهاجری نژاد (1399) مطالعۀ نمونه های سفالین دوران اسلامی شهر تاریخی ناتل مطالعات باستان شناسی پارسه: سال 4، شماره 14 - ( 12-1399 ); 85-99
7
نیکو مقتدایی، فتانه محمودی، سید رسول موسوی حاجی (1399) ساختار معنادار نگارگری و طبقه اجتماعی هنرمندان در شاهنامه بزرگ ایلخانی و سمک عیار با رویکرد ساخت گرایی تکوینی گُلدمن مطالعات تطبیقی هنر: 19; 1- 18
8
sepideh bakhtiari, Seyyed Rasool Mousavi Haji (2020) The Study of Life and Religious Durability during Islamic Period in Sistan from the 1st to 9th Century AH the international journal of humanities: Volume 27, Issue 4 (2020); P. 11-20
9
آزیتا میرزایی، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی (1399) نقش عوامل محیطی در مکان گزینی و تکوین محوطه های اشکانی شمال خراسان (بخش میانی کریدور کپه داغ-آلاداغ) مطالعات باستان شناسی: دوره 12 شماره 3; 327-349
10
سیده لیلا بنی جمالی، علیرضا هژبری نوبری، سید مهدی موسوی کوهپر، سید رسول موسوی حاجی، جواد اعلایی مقدم (1399) بررسی و تحلیل الگوی استقراری دوره ی اشکانی حوضه ی آب ریز رودخانه ی لعل وار استان مرکزی پژوهش های باستان شناسی ایران: دوره 10، شماره 25، تابستان 1399; 113-136
11
رسول احمدی، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی (1399) پژوهشی در پیشینة تاریخی شهر قم با استناد بر مطالعات باستان شناسی و قرائن تاریخی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران: دوره8، شماره 16- بهار و تابستان 99; 60-76
12
Seyyed Rasool Mousavi Haji, Seyed Mehdi Mousavi Kouhpar, Shahin Aryamanesh (2020) Reflection and Analysis of the Tree of Life and its Transformation into the Flower of Life in the Near East the international journal of humanities: Volume 27, Issue 2 (2020); 70-89
13
سید رسول موسوی حاجی، هوشنگ رستمی، رضا مهرآفرین (1398) پژوهشی بر شاخص ترین نقوش نمادین گیاهی در گچبری های ساسانی جامعه شناسی تاریخی: دوره 11، شماره 2، پائیز و زمستان 1398; 317-340
14
هوشنگ رستمی، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی (1398) پژوهشی بر نمادهای مشروعیت در سنگ نگاره های ساسانی جستارهای باستان شناسی ایران پیش از اسلام: جلد 4 شماره 2 شماره پیاپی 8 پاییز و زمستان 1398; 93-113
15
فخرالدین محمدیان، سید رسول موسوی حاجی، عابد تقوی (1398) سیری در تحولات اجتماعی آیین سماع و موسیقی عرفانی ایران با توجه به نگاره های اسلامی عرفان اسلامی: دوره 16، شماره 62 زمستان 1398; صفحه 52-69
16
زهیر واثق عباسی، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی (1398) تحلیل، گونه شناسی و تاریخ گذاری گچ بری های کاخ کوه خواجه مطالعات هنر اسلامی: 35; 233- 260
17
محمّد ابراهیم زارعی، سید رسول موسوی حاجی، نغمه بهبودی (1398) بررسی و اولویت سنجی مرکزیت (سیاسی) سکونتگاه های قلعه ای دوره ی قاجار منطقه سیستان ایران با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه ANP پژوهش های زبانی: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 20، پاییز و زمستان; 133-152
18
Rahele Koulabadi, Seyed Mehdi Mousavi Kouhpar, Javad Neyestani, Seyyed Rasool Mousavi Haji (2019) An Overview of Goddess Anahita and her Iconography in Ancient Iran Central Asiatic Journal: vol. 2, no. 62, 2019; 203-226
19
Seyyed Rasool Mousavi Haji, Seyed Mehdi Mousavi Kouhpar, Houshang Rostami, Shahin Aryamanesh (2019) Symbolic Figures in Sassanian Rock Reliefs and Stuccoes the international journal of humanities: V. 26 N.3; 84- 61
20
سید رسول موسوی حاجی، اسدالله جودکی، سحر عبدالهی (1398) پژوهشی در ساختار معماری کاخ مسعود سوم در غزنه مطالعات شبه قاره: دوره 11. شماره 37. پاییز و زمستان 1398; 191- 212
21
اسدالله جودکی، سید رسول موسوی حاجی، فاطمه مختاری (1398) سیمای شهر بم در سده های نخستین دوران اسلامی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران: دوره 7، شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98; 195-218
22
ایمان خسروی، سید رسول موسوی حاجی (1398) کشف یک حقیقت مهم تاریخی: حضور «تنسر» در نقش برجسته های اردشیر بابکان مطالعات باستان شناسی پارسه: جلد 3 شماره 8، 1398; 73-88
23
مصطفی رستمی، سید رسول موسوی حاجی، حنان افشار (1398) نقش اسطوره های ایران و یونان در پیکرنگاری بخش قدامی ریتون های اشکانی نسا (سنتور، ورزا - مرد، گریفون شیرسان) پژوهش های باستان شناسی ایران: دوره 9. شماره 21; 97-114
24
خدیجه شریف کاظمی، فخرالدین محمدیان، سید رسول موسوی حاجی (1398) مطالعه پوشاک زنان ایران در سده ششم هجری و تأثیر آن بر جایگاه اجتماعی زنان بر اساس نگاره های سفال مینایی زن و فرهنگ: دوره 11. شماره 40; 21-36
25
امین مرادی، بهروز عمرانی، سید رسول موسوی حاجی (1398) نقدی بر ساختار کلی «سبک رازی» بر اساس تحلیل دو گونه ی «مقبره» و «گنبدخانه» در معماری دوران سلجوقی پژوهش های معماری اسلامی: دوره 7، شماره 2 - ( تابستان 1398 1398 ); 107-124
26
اسدالله جودکی، سید رسول موسوی حاجی (1398) بررسی و مطالعه ی معنا و کارکرد واژگان «تچر» و «هدیش» در مجموعه های هخامنشی تخت جمشید و شوش مرمت و معماری ایران: جلد 2، شماره 17; 1-20
27
سید رسول موسوی حاجی، اسدالله جودکی، سحر عبدالهی (1397) - پژوهشی در «کاخ جنوبی» و «کاخ میانی» در مجموعه ی معماری تشریفاتی لشکری بازار؛ بر اساس قراین تاریخی، منابع ادبی و یافته های معماری- فصلنامه پژوهش های معماری اسلامی: جلد 6، شماره 4; 37- 62
28
جواد خدادوست، سید رسول موسوی حاجی، حسن هاشمی زرج آباد، میثم لباف خانیگی (1397) بازشناسی اهمیت و جایگاه رستاق باخَرز در جغرافیای سیاسی-اداری خراسان در دوران اسلامی پژوهشنامه خراسان بزرگ: دوره 8, شماره 33: زمستان 1397; 44-29
29
مرجان شهرکی فرخنده، سید رسول موسوی حاجی (1397) بررسی نمادهای زیارتگاه های سیستان مطالعات اجتماعی اقوام: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397; صفحه 51-75
30
سید محمّد سید یزدی، سید رسول موسوی حاجی، جواد نیستانی، سید مهدی موسوی کوهپر، فاطمه جان احمدی (1397) نقش قومس در دولت اسماعیلیة نزاری ایران پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران: دوره 6، شماره دوم - پیاپی 12; 169- 184
31
محمّد ابراهیم زارعی، سید رسول موسوی حاجی، خدیجه شریف کاظمی (1397) تاملی بر ساختار فضایی و گونه شناسی خانه های سنتی بخش دستگردان طبس مطالعات شهر ایرانی اسلامی: دوره 8، شماره 31; 33- 50
32
اسدالله جودکی، سید رسول موسوی حاجی، افشین ابراهیمی (1397) معرفی و مطالعه ی سفال «آبی و سفید» با نقش چهارباغ در مجموعه ی ارگ بم پژوهش های باستان شناسی ایران: دوره 8، شماره 16; 223-239
33
خدیجه شریف کاظمی، فخرالدین محمدیان، سید رسول موسوی حاجی (1396) مطالعه نقش مایه های هندسی در سفالینه های دوران میانی اسلام هنرهای زیبا هنرهای تجسمی: دوره 22، شماره 4; 87- 100
34
سید مهدی موسوی کوهپر، سرور خراشادی، جواد نیستانی، سید رسول موسوی حاجی (1396) پرسپکتیو در برخی نگارکندهای صخره ای ساسانی: ژرفانمایی یا بازتابی سیاسی؟ جامعه شناسی تاریخی: دوره 9، شماره 2; 65-98
35
فخرالدین محمدیان، سید رسول موسوی حاجی، خدیجه شریف کاظمی، رضا مهرآفرین (1396) آیین سوگواری در نقوش تاتارلی آناتولی و مقایسة آن با شاهنامه و مراسم کُتل در غرب ایران جستارهای تاریخی: سال هشتم، شمارة دوم، پاییز و زمستان; 149-170
36
اسدالله جودکی، سید رسول موسوی حاجی، افشین ابراهیمی (1396) بررسی و تحلیل تخت نشین شهر گور؛ بنایی نُه گنبد با کارکرد تشریفاتی پژوهش های زبانی: دوره 9، شماره 1; 55- 74
37
جواد خدادوست، سید رسول موسوی حاجی، عابد تقوی، شهین پورعلی یاری (1396) بررسی و مطالعه تحلیلی سفالینه های محوطه مالین؛ شهرستان باخَرز (خراسان رضوی) پژوهش های باستان شناسی ایران: دوره 7، شماره 13; 157- 172
38
Sorour Khorashadi, Seyed Mehdi Mousavi Kouhpar, Javad Neyestani, Seyyed Rasool Mousavi Haji (2017) Characterology of the Iranian Commander in front of the Emperor in the Rock Relief of Darabgerd International Journal of the Society of Iranian Archaeologists: V. 3 N. 5; 73- 91
39
Javad Alaei Moghadam, Seyyed Rasool Mousavi Haji (2017) A Research on Newly Discovered Architectural Remains of Fardaghan in Farahan (A Sassanian Fire Temple or an Islamic Castle) the international journal of humanities: Volume 24, Issue 3; 81-102
40
اسدالله جودکی، سید رسول موسوی حاجی (1396) مطالعۀ کوشک ها و آرامگاه های چند اشکوبه در شبه قارۀ هند، ایران و آسیای میانه مطالعات شبه قاره: 30; 46- 68
41
اسدالله جودکی، سید رسول موسوی حاجی (1395) بازشناسی و تحلیل الگوی نُه گنبد در معماری ایرانی از خلال متون ادبی پژوهش های ادبیات تطبیقی: دوره 4، شماره 4; 168- 207
42
محمدصادق روستایی، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی (1395) پژوهشی بر شهر باستانی فسا در دوران اولیه اسلامی بااستناد به مطالعات باستان شناسی و قرائن تاریخی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران: دوره5، شماره اول- پیاپی9; 159-173
43
معصومه میرزایی، سید رسول موسوی حاجی، عابد تقوی، امین مرادی (1395) بازشناسی فرم معماری کاخ هشت بهشت تبریز باغ نظر: دوره 13، شماره 44; 77 - 88
44
Mohammad Ebrahim Zarei, Seyyed Rasool Mousavi Haji, Nagmeh Beboudi (2016) Factors Affecting the Qajar-Era Fort Settlements in Iran's Sistan Region Due to Hydrographic Changes in the Hirmand River International Journal of the Humanities: Volume 23, Issue 4; 106- 132
45
اسدالله جودکی، سید رسول موسوی حاجی (1395) تاملی در معنا و کارکرد واژه «آپادانا» در مجموعه های هخامنشی تخت جمشید و شوش صفه: 74; 111- 126
46
امین مرادی، سید رسول موسوی حاجی، بهروز عمرانی (1395) بازشناسی فرم معماریِ :آرامگاه «غازان» در مجموعه ابواب البریِ غازانیه و نقش آن در روند تحولات شهرسازی ِ ایرانی باغ نظر: دوره 13، شماره 42; 33 - 44
47
آروین مقصودلو، سید رسول موسوی حاجی، اشکان شهبازی (1395) بررسی نقوش تزیینی کاخ های لشکری بازار و مسعود سوم غزنوی در افغانستان مطالعات شبه قاره: دوره 8، شماره 28; 107 - 128
48
جواد اعلایی مقدم، سید رسول موسوی حاجی، رضا مهرآفرین (1395) در جستجوی اورگت ها (نگرشی بر هویت واقعی استقرارهای هخامنشی کشف شده در سیستان) مطالعات باستانشناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق): دوره 8، شماره 1; 113 - 132
49
سید مهدی موسوی کوهپر، سرور خراشادی، جواد نیستانی، سید رسول موسوی حاجی (1395) نمود عناصر یونانی در نگارکندهای صخره ای ساسانی جستارهای باستان شناسی ایران پیش از اسلام: دوره 1، بهار و تابستان 1395; 14-27
50
Seyyedeh Leila Banijamali, Javad Alaei Moghadam, Seyyed Rasool Mousavi Haji, Reza Mehrafarin (2016) A Review on Chronology of Palace of Kuh-e Khajeh (Qaleh Kaferun) Relying on the Surface Potsherd the international journal of humanities: Volume 23, Issue 2, Spring 2016; Page 43-60
51
52
اسدالله جودکی، سید رسول موسوی حاجی، افشین ابراهیمی (1394) پژوهشی در مکان یابی دروازۀ دوم یا ورودی حاکم نشین در مجموعۀ تاریخی ارگ بم صفه: دوره 25، شماره 71; 133 - 148
53
اسدالله جودکی، سید رسول موسوی حاجی (1394) پژوهشی در الگوی هشت بهشت در دو حوزه ی ادبیات و معماری کهن نامه ادب پارسی: دوره 6، شماره 4; 93 - 115
54
سید رسول موسوی حاجی، مرتضی عطایی، مریم عسگری وشاره (1394) بررسی محتوایی و شکلی کتیبه های منظوم فارسی در سفالینه های دوران تیموری و صفوی نگره: دوره 10، شماره 36; 18 - 37
55
اسدالله جودکی، سید رسول موسوی حاجی، اشکان شهبازی، اسحاق رضازاده (1394) مسجد شیخی ها بنایی ناشناخته در شارستان کهن یزد پژوهش های باستان شناسی ایران: دوره 5، شماره 9; 195 - 206
56
Houshang Rostami, Seyyed Rasool Mousavi Haji, Yousef Dinarvand (2015) A New Insight into Several Common Symbolic Figures and Badges in Sassanian Rock Reliefs and Stuccoes International Journal of Review in Life Sciences (IJRLS): Vol. 5, No. 10; 131 - 146
57
اسدالله جودکی، سید رسول موسوی حاجی، زهیر واثق عباسی (1394) پژوهشی در سیمای شهر یزد در سده‏های نخستین دوره اسلامی پژوهش های تاریخی: دوره 7، شماره 3; 39 - 56
58
جواد خدادوست، سید رسول موسوی حاجی، شهین پورعلی یاری، علی اصغر محمودی نصب (1394) تپه های أنبَزَک: نویافته هایی از دوران هخامنشی و اشکانی در شرق خراسان (ایران)؛ تربت جام پژوهشنامه خراسان بزرگ: دوره 5، شماره 20; 109 - 122
59
Houshang Rostami, Seyyed Rasool Mousavi Haji, Zoheir Vasegh Abbasi (2015) A New Insight into Symbolic Figures and Special Badges in the Sassanian Rock Reliefs International Journal of Archaeology: Volume 3, Issue 6; 48 - 62
60
محمد اقبال چهری، مهرناز بهروزی، سید رسول موسوی حاجی (1394) تحلیلی بر هویت پلاک های گچی شکار شاهی از چال ترخان– عشق آباد مطالعات باستانشناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق): دوره 7 - شماره 1; 65 - 84
61
Abed Taghavi, Seyyed Rasool Mousavi Haji (2015) A Review of Commercial Transition in the Persian Gulf during Safavid: Case Study of Bandar Abbas during the Reign of Shah Abbas I (996- 1038A.H./1587-1629A.D.) the international journal of humanities: Volume 22, Issue 2; 115 - 125
62
Zohreh Zehbari, Reza Mehrafarin, Seyyed Rasool Mousavi Haji (2015) Studies on the structural characteristics of Achaemenid pottery from Dahane-e Gholaman Ancient Near Eastern Studies: vol.52; 217-259
63
شقایق هورشید، سید رسول موسوی حاجی (1394) کاوش باستان شناسی در محوطه برزقاواله، حوضه سد سیمره اثر: 68; 93 - 108
64
زهره زهبری، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی (1393) معرفی لیوان های بومی محوطه هخامنشی دهانه غلامان پیام باستان شناس: سال 11، شماره 22; 57 - 77
65
سید رسول موسوی حاجی، عابد تقوی، بابک آریان پور، سامان فرزین (1393) نگرشی بر علل ضعف و سقوط ساسانیان از منظر مورخان سده های نخست هجری جامعه شناسی تاریخی: دوره 6، شماره 3; 171 - 210
66
مرتضی عطایی، جواد نیستانی، سید مهدی موسوی کوهپر، سید رسول موسوی حاجی (1393) بازشناسی شهر تاریخی عسکرمکرم براساس متون تاریخی و جغرافیایی جامعه شناسی تاریخی: دوره 6، شماره 3; 1 -30
67
سید رسول موسوی حاجی (1393) سقوط زرنگ؛ ظهور شهر سیستان پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران: دوره 3، شماره 5; 122 - 139
68
مرتضی عطایی، جواد نیستانی، سید مهدی موسوی کوهپر، سید رسول موسوی حاجی (1393) رُستَقُباد خوزستان و رُستَقُباد عراق بررسی جغرافیای تاریخی جای نام های مشابه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی: 16; 113 - 130
69
سید رسول موسوی حاجی، رویا ظریفیان (1393) تأثیر موج تجدد خواهی و جریان نوسازی بر تحول پوشاک ایرانیان (از ابتدای دوره قاجار تا پایان دوره پهلوی اول) جامعه شناسی تاریخی: دوره 6، شماره 1; 193 - 219
70
احمد زارع ابرقویی، سید رسول موسوی حاجی، جمشید روستا (1393) تأثیر نوارهای ساسانی بر هنر اسلامی از آغاز تا پایان دوره سلجوقی مطالعات تطبیقی هنر: 7; 95 - 106
71
سید رسول موسوی حاجی، سکینه خاتون محمودی، مرضیه قاسمی (1393) پوشاک محلی بلوچ ها و پیوستگی آن با هویت ملّی مطالعات ملی: 57; 179 - 200
72
مرتضی عطایی، سید رسول موسوی حاجی، راحله کولابادی (1391) سفال منقوش گلابه ای (انواع، گستردگی، تاریخ گذاری) نگره: دوره 7 شماره 23; 71-88
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
هانیه حسین نیا امیرکلائی، سید رسول موسوی حاجی، مرتضی عطایی، عبدالرضا مهاجری نژاد (1398) مطالعه نمونه های سفالین شهر تاریخی ناتل
2
3
آزاده کارگزار، فتانه محمودی، سید رسول موسوی حاجی (1396) بررسی مضامین و عناصر شیعی بکار رفته در کتب چاپ سنگی دوره قاجار
کتاب
1
سید رسول موسوی حاجی، رضا مهرآفرین، مرتضی عطایی (1398) سفال دوران اسلامی سیستان؛ در: شهر سوخته هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه هیرمند (فصل از کتاب) شابک:978-964-232-283-1
2
سید رسول موسوی حاجی، علی اکبر سرفزاز (1396) نقش برجسته‏ های ساسانی شابک:978-600-02-0403-7
3
سید رسول موسوی حاجی، مازیار نیک بر (1396) هنرهای کاربردی دوره اسلامی شابک:978-600-2-0059-6
4
بهروز عمرانی، سید رسول موسوی حاجی، امین مرادی (1396) سیمای معماری و شهرسازی سمرقند در متون تاریخی شابک:978-600-8977-18-6
5
سید رسول موسوی حاجی، مرتضی عطایی (1389) مطالعه موردی از نمونه های سفالین سیستان شابک:978-964-421-155-3
6
سید رسول موسوی حاجی (1388) زاهدان کهنه، شهری خفته در سیستان شابک:978-964-8904-40-6
7
سید رسول موسوی حاجی، رضا مهرآفرین (1388) جستاری در جغرافیای تاریخی سیستان(از آغاز تا سده نهم ه-ق) شابک:978-964-421-144-7
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!