1403/05/03
رضا میرعرب رضی

رضا میرعرب رضی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135332020

تحصیلات

 • کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، شهید بهشتی ، ایران (1379 - 1382)
  عنوان پایان‌نامه: ادارک مدیران مدارس شهر تهران از مهارت های مدیریتی و رابطه آن با عملکرد آنان
 • کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی ، دانشگاه تهران ، ایران (1383 - 1386)
  عنوان رساله: طراحی برنامه درسی آموزش کارآفرینی برای دانشجویان کارشناسی علوم تربیتی
 • دکترای تخصصی مطالعات برنامه درسی ، تربیت مدرس ، ایران (1388 - 1392)
  عنوان رساله: بررسی نقش فرهنگ معلم در اصلاحات برنامه درسی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
همخوانی برنامه درسی قصد شده و اجرا شده درس علوم تجربی بر اساس مولفه های محیط زیستی کمیل زلیکانی تلاوکی، رضا میرعرب رضی، مصطفی عزیزی شمامی (1401)
بدفهمی های دانش آموزان دوزبانه در دروس فارسی و نگارش و نقش زبان مادری ابراهیم قره مشک غراوی، رضا میرعرب رضی، مصطفی عزیزی شمامی (1400)
ارائه مدل ساختاری تأثیر ادراک دانش آموزان از محیط یادگیری روانشناختی بر رضایت تحصیلی با میانجیگری معنای شخصی مریم حسینی لرگانی، رضا میرعرب رضی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، مریم طالبی (1399)
الگوی موضوع محور رضا میرعرب رضی (1399)
ارزیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد گردشگری گرایش برنامه ریزی توسعه از دیدگاه ذی نفعان محسن حاجی تبار فیروزجایی، رضا میرعرب رضی، حمیدرضا رنجبر، محمدحسن زال (1398)
بررسی رابطۀ دانش مدیریت کلاس درس و خستگی عاطفی با نقش تعدیل گری خلاقیت رضا میرعرب رضی، مصطفی عزیزی شمامی، فرخنده گرایلی (1398)
رابطه عدالت آموزشی ادراک شده با عملکرد تحصیلی دانشجویان محسن دیبایی صابر، رضا میرعرب رضی (1398)
تحلیل مولفه های سواد اقتصادی کتاب های درسی دوره دوم متوسطه از دیدگاه معلمان و دانش آموزان رضا میرعرب رضی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، سمیه آریان فر (1397)
مقایسه مؤلفههای تدریس اثربخش اعضای هیات علمی و مدرسان مدعو رضا میرعرب رضی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، فاطمه جعفری (1397)
تأثیر آموزش ریاضی به شیوه آی مت بر خلاقیت و مهارت های پایه ریاضی کودکان پیش دبستان محسن حاجی تبار فیروزجایی، رضا میرعرب رضی، فاطمه آسوده آبلویی (1396)
برنامه درسی و رفتارگرایی رضا میرعرب رضی (1394)
مقاله ارائه شده
آموزش الکترونیک و نقش آن بر عملکرد اعضای هیئت علمی در دوره پاندمی کرونا مرتضی موقر، ابوالحسن حسینی، رضا میرعرب رضی، علی کریمی کلوخی (1400)
ارزیابی کیفی رشته برنامه درسی با تاکید بر نیازهای بازار کار زهرا خلخالی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، رضا میرعرب رضی (1399)
تاثیر آموزش بازی بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی رضا میرعرب رضی، زهرا صادقلو، محدثه ناییجی، سمانه بذرافشان (1397)
تحلیل وضعیت موجود بومی سازی برنامه درسی در مدارس ابتدایی محسن حاجی تبار فیروزجایی، رضا میرعرب رضی (1395)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کتاب
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کارگاه آزمون در مودل رضا میرعرب رضی (1399)
کارگاه تدریس الکترونیکی رضا میرعرب رضی (1399)
کارگاه تربیت مربی رضا میرعرب رضی (1398)
کرسی نظریه‌پردازی
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
وضعیت مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی در دوران آموزش مجازی روزبه عاقب، مصطفی عزیزی شمامی، رضا میرعرب رضی (1402)
بررسی دانش محتوایی تربیتی دبیران ریاضی دوره متوسطه و چگونگی توسعه آن فاطمه امیری، مصطفی عزیزی شمامی، رضا میرعرب رضی (1400)
بررسی اثربخشی طرح تعالی و تدبیر مدیران مدارس بر کیفیت برنامه ریزی درسی مدارس ولی الله زارع، مصطفی عزیزی شمامی، رضا میرعرب رضی (1398)
مقایسه انگیزش تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی تحت آموزش تک زبانه و دوزبانه طاهر فرجی، رضا میرعرب رضی، میمنت عابدینی بلترک، محسن حاجی تبار فیروزجایی (1398)
بررسی روش های خلاقانه اساتید دانشگاه مازندران در تدریس زهره دادخواه، مصطفی عزیزی شمامی، رضا میرعرب رضی (1397)
بررسی کیفیت تدریس معلمان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان فاطمه ذبیح نژاد عربی، رضا میرعرب رضی، ابراهیم صالحی عمران (1397)
بررسی رابطه نگرش معلمان نسبت به رویکردهای برنامه درسی باعملکرد تحصیلی دانش افسانه یزدانی، رضا میرعرب رضی، ابراهیم صالحی عمران (1397)
استاد راهنمای پایان نامه با عنوان بررسی وضعیت تربیت اقتصادی در برنامه درسی دوره متوسطه سمیه آریان فر، محسن حاجی تبار فیروزجایی، رضا میرعرب رضی (1396)
امکان سنجی موقعیتی سازی و بومی سازی برنامه درسی در مدارس ابتدایی استان مازندران صمد جام گوهری، رضا میرعرب رضی، محسن حاجی تبار فیروزجایی (1396)
ارزیابی کیفیت درونی و بیرونی آموزش هتلداری بر اساس عناصر کلاین مریم احمدی جویباری، رضا میرعرب رضی، صمد ایزدی (1396)

علایق پژوهشی

 • آموزش الکترونیکی - فرهنگ آموزش
بیشتر

سوابق اجرایی

 • عضو شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه مازندران (1400 - ادامه دارد)
 • مدیر مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه مازندران (1398 - ادامه دارد)
بیشتر