06 فروردین 1402
رضا ميرعرب رضي

رضا میرعرب رضی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.
تحصیلات: دکترای تخصصی / برنامه ریزی درسی
تلفن: 01135332020
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مطالعات برنامه درسی ، تربیت مدرس ، ایران (1388 - 1392)
  عنوان رساله: بررسی نقش فرهنگ معلم در اصلاحات برنامه درسی
 • فوق لیسانس برنامه ریزی آموزشی ، دانشگاه تهران ، ایران (1383 - 1386)
  عنوان پایان‌نامه: طراحی برنامه درسی آموزش کارآفرینی برای دانشجویان کارشناسی علوم تربیتی
 • لیسانس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، شهید بهشتی ، ایران (1379 - 1382)
  عنوان پایان‌نامه: ادارک مدیران مدارس شهر تهران از مهارت های مدیریتی و رابطه آن با عملکرد آنان
بیشتر

علایق پژوهشی

 • ارزشیابی آموزشی- روش های تدریس- آموزش الکترونیکی - فرهنگ آموزش
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
محسن دیبایی صابر، رضا میرعرب رضی (1400) طراحی الگوی آموزش و توسعه سرمایه اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه مطالعات برنامه ریزی آموزشی: دوره 10 شماره 19; صفحه 152-166
2
ابراهیم قره مشک غراوی، رضا میرعرب رضی، مصطفی عزیزی شمامی (1400) بدفهمی های دانش آموزان دوزبانه در دروس فارسی و نگارش و نقش زبان مادری روان شناسی تربیتی: 61; .
3
فاطمه مرحمتی، رضا میرعرب رضی، مصطفی عزیزی شمامی (1399) بررسی رابطه یادگیری خود راهبر با دانش شهروندی الکترونیک و مقایسه آن در دانشجویان دانشگاه مازندران و دانشگاه علوم پزشکی بابل دوفصلنامه آموزش پزشکی: جلد 9 شماره 1; صفحات 18-29
4
مریم حسینی لرگانی، رضا میرعرب رضی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، مریم طالبی (1399) ارائه مدل ساختاری تأثیر ادراک دانش آموزان از محیط یادگیری روانشناختی بر رضایت تحصیلی با میانجیگری معنای شخصی روان شناسی تربیتی: دوره 16 شماره 58; 147-168
5
رضا میرعرب رضی (1399) الگوی موضوع محور دانشنامه ایرانی برنامه درسی: 3; 67-81
6
صمد ایزدی، رضا میرعرب رضی، مریم احمدی جویباری (1399) تعیین کیفیت درونی و بیرونی برنامه درسی آموزش هتلداری براساس عناصر نه گانه فرانسیس کلاین برنامه ریزی و توسعه گردشگری: 9; 67-81
7
رضا میرعرب رضی، مریم طالبی، علیرضا بادله (1399) موسیقی قرآن:راهبردی اثربخش در کاهش علائم افسردگی و افزایش خودکارآمدی تحصیلی فرهنگ مشاوره و روان درمانی: 42; 73-96
8
Zahra Ahmadpour kasgary, reza mirarabrazi (2020) The Effectiveness of Social Media Network- Telegram on Teaching English Collocations to Iranian EFL Learners Curriculum Research: 1; 20-29
9
محسن دیبایی صابر، رضا میرعرب رضی (1398) تحلیل رابطه معنویت در کار و کیفیت زندگی کاری معلمان دوره متوسطه (موردمطالعه: معلمان شهر قم) پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی: دوره 27، شماره 45; 153-170
10
محسن حاجی تبار فیروزجایی، رضا میرعرب رضی، حمیدرضا رنجبر، محمدحسن زال (1398) ارزیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد گردشگری گرایش برنامه‏ریزی توسعه از دیدگاه ذی‏نفعان مطالعات برنامه درسی آموزش عالی: 10; 161-185
11
رضا میرعرب رضی، مصطفی عزیزی شمامی، فرخنده گرایلی (1398) بررسی رابطۀ دانش مدیریت کلاس درس و خستگی عاطفی با نقش تعدیل گری خلاقیت تدریس پژوهی: دوره هفتم شماره 3; 226-244
12
محسن دیبایی صابر، رضا میرعرب رضی (1398) رابطة عدالت آموزشی ادراک شده با عملکرد تحصیلی دانشجویان مدیریت فرهنگ سازمانی: دوره 17. شماره 1; 125-143
13
رضا میرعرب رضی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، سمیه آریان فر (1397) تحلیل مولفه های سواد اقتصادی کتاب های درسی دوره دوم متوسطه از دیدگاه معلمان و دانش آموزان مطالعات برنامه ریزی آموزشی: دوره 7، شماره 14; 121-132
14
رضا میرعرب رضی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، فاطمه جعفری (1397) مقایسه مؤلفههای تدریس اثربخش اعضای هیات علمی و مدرسان مدعو تدریس پژوهی: سال ششم، شماره سوم; 206-217
15
رضا میرعرب رضی، محسن دیبایی صابر (1396) پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی معلمان بر اساس هوش فرهنگی و مدیریت تعارض مدیریت فرهنگ سازمانی: دوره 16، شماره 2، تابستان 1397،; 13
16
محسن حاجی تبار فیروزجایی، رضا میرعرب رضی، فاطمه آسوده آبلویی (1396) تأثیر آموزش ریاضی به شیوه آی مت بر خلاقیت و مهارت های پایه ریاضی کودکان پیش دبستان فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان: 9; 125-143
17
رضا میرعرب رضی، مهدی اکبری (1396) بررسی آثار برنامه درسی پنهان مدارس و ارائه راهکارهایی به منظور کاهش آثار منفی و افزایش آثار مثبت پژوهش نامه تربیتی: دوره 12، شماره 51; 139-156
18
رضا میرعرب رضی، سید عباس حسینی جو (1395) عوامل مؤثر بر نمره گذاری پایانی ارزشیابی های آموزشی در آموزش عالی آموزش مهندسی ایران: سال هجدهم- شماره 69; 103-114
19
رضا میرعرب رضی (1394) تبیین دلایل شکست اصلاحات آموزشی و میزان مقاومت معلمان مطالعات برنامه درسی: سال دهم- شماره 38- پاییز 94; 7-32
20
رضا میرعرب رضی، علی جعفری (1394) پیش بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس مهارتهای ارتباطی و سبک های هویت دانش آموزان راهبردهای شناختی در یادگیری: سال سوم-شماره چهارم; 55-69
21
رضا میرعرب رضی (1394) برنامه درسی و رفتارگرایی دانشنامه ایرانی برنامه درسی: ندارد; ندارد
22
رضا میرعرب رضی (1393) دیدگاه دیسیپلین محوری و برنامه درسی دانشنامه ایرانی برنامه درسی: 8; 1-5
مقاله ارائه‌شده
1
مرتضی موقر، ابوالحسن حسینی، رضا میرعرب رضی، علی کریمی کلوخی (1400) آموزش الکترونیک و نقش آن بر عملکرد اعضای هیئت علمی در دوره پاندمی کرونا هشتمین کنگره ملی تازه یافته در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر توانمندی و هوش رقابت، ایران¡ تهران
2
رضا میرعرب رضی، علی اکبرزاده کریمی (1399) ارزیابی رضایت دانشجویان از سیستم های یادگیری الکترونیک: یک مطالعه پیمایشی چهارمین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت: فضای مجازی، جامعه و دانشگاه، ایران¡ تهران
3
زهرا خلخالی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، رضا میرعرب رضی (1399) ارزیابی کیفی رشته برنامه درسی با تاکید بر نیازهای بازار کار اولین همایش برنامه درسی و اشتغال، ایران¡ مشهد
4
رضا میرعرب رضی، مصطفی عزیزی شمامی، سودابه محمودی (1399) بررسی تحلیلی انطباق محتوای آموزشی با مهارتهای موردنیاز بازار کار )با نگرش به رشتههای مدیریت آموزشی و بهسازی منابع انسانی( اولین همایش برنامه درسی و اشتغال، ایران¡ مشهد
5
رضا میرعرب رضی، صمد ایزدی، حاج گلدی آرخی (1399) عوامل موثر بر پذیرش یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانش آموزان متوسطه دوم بر اساس مدل پذیرش فناوری دیویس همایش ملی چالش های آموزش الکترونیکی در آموزش عالی، ایران¡ همدان
6
رضا میرعرب رضی (1398) وضعیت اخلاق حرفه ای اساتید دانشگاه از دیدگاه دانشجویان دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار، ایران¡ تهران
7
رضا میرعرب رضی، زهرا صادقلو، محدثه ناییجی، سمانه بذرافشان (1397) تاثیر آموزش بازی بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی شانزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ برنامه درسی آموزش پیش از دبستان: چالش ها و فرصت ها، ایران¡ بابلسر
8
رضا میرعرب رضی، سیده سودابه حسنی (1397) اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مساله بر سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی شانزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ برنامه درسی آموزش پیش از دبستان: چالش ها و فرصت ها، ایران¡ بابلسر
9
رضا میرعرب رضی، معصومه مرتضوی (1396) تحلیل محتوای کتاب علوم اجتماعی دوره ابتدایی از منظر تربیت شهروند مطلوب تربیت شهروندی: چیستی،چرایی و چگونگی، ایران¡ زنجان
10
رضا میرعرب رضی، سید عباس حسینی جو (1396) بررسی رابطه الزامات پژوهشی دانشگاه ها با کارکردهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی، ایران¡ تبریز
11
رضا میرعرب رضی (1396) امکان شناسی تلفیق همگرایانه رویکرد عادت و عقلانیت در برنامه درسی تربیت دینی آموزه های اسلامی؛ انسان معاصر و نظام خانواده، ایران¡ ساری
12
محسن حاجی تبار فیروزجایی، رضا میرعرب رضی (1395) تحلیل وضعیت موجود بومی سازی برنامه درسی در مدارس ابتدایی بومی سازی برنامه درسی؛ چیستی و چگونگی، ایران¡ تهران
13
رضا میرعرب رضی (1395) تحلیل رابطه برنامه درسی پنهان در گردشگری با آگاهی و حساسیت محیط زیستی در مدارس متوسطه همایش ملی توسعه پایدار گردشگری؛ از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامع محلی، ایران¡ بابلسر
14
رضا میرعرب رضی، محسن حاجی تبار فیروزجایی (1394) پیش بینی انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان براساس هوش معنوی و هوش هیجانی کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی، ایران¡ تهران
15
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
رضا میرعرب رضی، نصرت اله گودرزی (1400) تعریف، تبیین و ارایه مدل استاندارد طراحی فضای کلاس های درس دانشگاهی دانشگاه مازندران
2
صمد ایزدی، رضا میرعرب رضی، محسن حاجی تبار فیروزجایی (1399) بررسی موانع و چالش های ارائه آموزش و پرورش در دوره پیش دبستانی استان مازندران آموزش و پرورش استان مازندران
پایان‌نامه
1
2
3
4
فاطمه امیری، رضا میرعرب رضی، مصطفی عزیزی شمامی (1400) بررسی دانش محتوایی تربیتی دبیران ریاضی دوره متوسطه و چگونگی توسعه آن
5
ولی الله زارع، رضا میرعرب رضی، مصطفی عزیزی شمامی (1398) بررسی اثربخشی طرح تعالی و تدبیر مدیران مدارس بر کیفیت برنامه ریزی درسی مدارس
6
7
8
طاهر فرجی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، میمنت عابدینی بلترک، رضا میرعرب رضی (1398) مقایسه انگیزش تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی تحت آموزش تک زبانه و دوزبانه
9
زهره دادخواه، رضا میرعرب رضی، مصطفی عزیزی شمامی (1397) بررسی روش های خلاقانه اساتید دانشگاه مازندران در تدریس
10
11
12
فاطمه ذبیح نژاد عربی، ابراهیم صالحی عمران، رضا میرعرب رضی (1397) بررسی کیفیت تدریس معلمان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان
13
افسانه یزدانی، ابراهیم صالحی عمران، رضا میرعرب رضی (1397) بررسی رابطه نگرش معلمان نسبت به رویکردهای برنامه درسی باعملکرد تحصیلی دانش
14
15
16
17
سمیه آریان فر، رضا میرعرب رضی، محسن حاجی تبار فیروزجایی (1396) استاد راهنمای پایان نامه با عنوان بررسی وضعیت تربیت اقتصادی در برنامه درسی دوره متوسطه
18
صمد جام گوهری، محسن حاجی تبار فیروزجایی، رضا میرعرب رضی (1396) امکان سنجی موقعیتی سازی و بومی سازی برنامه درسی در مدارس ابتدایی استان مازندران
19
20
مریم احمدی جویباری، صمد ایزدی، رضا میرعرب رضی (1396) ارزیابی کیفیت درونی و بیرونی آموزش هتلداری بر اساس عناصر کلاین
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
رضا میرعرب رضی (1396) عوامل موثر بر ارزیابی های آموزشی استادان دانشگاه دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی
2
رضا میرعرب رضی (1395) سخنرانی در هفته پژوهش دانشگاه فرهنگیان

سوابق اجرایی

 • عضو شورای برنامه ریزی درسی (1400 - اکنون)
 • عضو کمیته دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی دانشگاه (1399 - 1400)
 • عضو کمیته سیاستگذاری آموزش کارآفرینی و شورای مشورتی اشتغال (1399 - 1401)
 • مدیر کارگروه آموزش الکترونیکی دانشگاه مازندران (1399 - 1400)
 • مدیر مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه مازندران (1398 - اکنون)
بیشتر