1403/01/25

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09112153929

تحصیلات

  • دکترای تخصصی علوم اقتصادی ، دانشگاه تهران ، ایران (1374 - 1381)
    عنوان رساله:
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
تبیین پویایی‎های بین متغیرهای کلان اقتصادی و شکاف تورم هسته زهرا کاشانیان، امیر منصور طهرانچیان، میر حسین موسوی، زهرا میلا علمی (1402)
تأثیر استرس مالی بر بازده سهام صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مهدیه رضاقلی زاده، زهرا میلا علمی، سعید محمدی مجد (1402)
مقایسه الگوهای پیش بینی تورم در ایران: شواهد جدید از الگوی ترکیبی ARDL-D-LSTM حامد حامد عزیزی گنزق، احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان، زهرا میلا علمی (1401)
تاثیر متغیرهای سیاسی در رابطه میان حق الضرب و نابرابری درآمدی وحید تقی نژاد عمران، زهرا میلا علمی، مبین رمضان پور (1401)
مدل سازی چند عاملی هوشمند شبکه بین بانکی و ارزیابی تأثیر سیاست نظارتی رقیه ناظم فر، امیر منصور طهرانچیان، زهرا میلا علمی، محمد رضا اصغری اسکویی (1401)
بررسی اثر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر تقاضای حمل و نقل در ایران مطالعه ی بین استانی یوسف عیسی زاده روشن، زهرا میلا علمی، فاطمه بخشی گالشکلایی (1401)
بررسی اثر تعیین کننده های اهرم بانکی در چرخه های اقتصادی وحید تقی نژاد عمران، زهرا میلا علمی، فاطمه زهرا حسین پور (1400)
Testing the degree of persistence of Covid-19 using Fourier quantile unit root test mohsen bahmani-oskooee, Tsangyao chang, Zahra Mila Elmi, Omid Ranjbar (2021)
اثر سرمایه اجتماعی بر کارایی مخارج دولت در ایران سمیه شیرزاد کناری، سعید کریمی پتانلار، زهرا میلا علمی، نادر مهرگان (1399)
Nonlinear Relationship between Labor Demand Elasticities and Firm Size in Iran Kheizaran Roostaei Shalmani, Zahra Mila Elmi, Teodosio Perez Amaral Teodosio Perez Amaral (2020)
اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی در منطقه ی MENA عاطفه صالحی فریدونی، زهرا میلا علمی، یوسف عیسی زاده روشن (1399)
اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایران: رویکرد تخصیص استعدادها مهدی زاهد غروی، سعید کریمی پتانلار، زهرا میلا علمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1398)
سهم درآمدی و کشش های تقاضای نیروی کار صنایع ایران با تأکید بر رشد اقتصادی خیزران روستایی شلمانی، زهرا میلا علمی، حسن طایی (1398)
تحلیل اثر نامتقارن نرخ ارز بر اشتغال در ایران با تأکید بر بخش های اقتصادی شهریار زروکی، زهرا میلا علمی، آرمان یوسفی بارفروشی (1398)
Re-examination of the convergence hypothesis among OECD countries: Evidence from Fourier quantile unit root test mohsen bahmani-oskooee, Tsangyao chang, Zahra Mila Elmi, Omid Ranjbar (2018)
اثر نابرابری آموزشی بر اشتغال استان های ایران زهرا کریمی موغاری، مهرداد مقصودلو، زهرا میلا علمی (1397)
رهیافت اقتصادی در شکل گیری شبکه مهاجرین داخلی امیر حبیب دوست، زهرا میلا علمی (1397)
علل، آثـار و روند فسـاد مالی اقتصاد ایـران: رویکرد آثار عدیده - علل عدیده مهدی زاهد غروی، سعید کریمی پتانلار، زهرا میلا علمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1396)
A New Unit Root Test against Asymmetric ESTAR Nonlinearity with Smooth Breaks Omid Ranjbar, Tsangyao chang, Zahra Mila Elmi, Chien-Chiang lee (2018)
اثر فساد مالی بر تخصیص استعدادهای اقتصاد ایران: رویکرد سری زمانی ساختاری مهدی زاهد غروی، سعید کریمی پتانلار، زهرا میلا علمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1396)
بازدهی آموزش در ایران: کاربردی از کوهورت سنی و روش داده های شبه پانلی زهرا میلا علمی، طاهره نیک بین، مانی مؤتمنی (1396)
Catching-up process in the transition countries Omid Ranjbar, Tsangyao chang, Chien-Chiang lee, Zahra Mila Elmi (2017)
Non-linear quantile unit root test and PPP: more evidence from Africa mohsen bahmani-oskooee, Tsangyao chang, Zahra Mila Elmi, abera gelan, Omid Ranjbar (2017)
Re-testing Prebisch–Singer hypothesis: new evidence using Fourier quantile unit root test mohsen bahmani-oskooee, Tsangyao chang, Zahra Mila Elmi, Omid Ranjbar (2017)
شبکه های اجتماعی و نقش آن در اقتصاد امیر حبیب دوست، زهرا میلا علمی (1396)
The Impact of Fiscal Policy on Macroeconomic Variables: New Evidence from a DSGE Model َAhmad Jafari Samimi, Naser Khiabani, Zahra Mila Elmi, Narges Akbarpour roshan (2017)
Forecasting Tehran stock exchange volatility; Markov switching GARCH approach Esmaiel Abounoori, Zahra Mila Elmi, younes nademi (2016)
Reopening the Convergence Debate when Sharp Breaks and Smooth Shifts Wed, 1870-2010 Omid Ranjbar, تسانگ یائو چانگ, Chien-Chiang lee, Zahra Mila Elmi (2016)
Price Bubbles Spillover among Asset Markets: Evidence from Iran Saeed Rasekhi, Zahra Mila Elmi, Milad Shahrazi (2016)
اثر سرمایه انسانی بر درآمد Akbar Komijani, Zahra Mila Elmi (2015)
توسعه مالی و اشتغال زنان در ایران خیزران روستایی شلمانی، زهرا میلا علمی، زینب غلامی (1393)
اثر شکستهای ساختاری در نوسانات بر انتقال تکانه و سرریز نوسان میان بازارهای طلا و سهام ایران زهرا میلا علمی، اسماعیل ابونوری، سعید راسخی، محمد مهدی شهرازی (1393)
تبیین رابطه فساد و سرمایه اجتماعی در الگوهای رشد علی صیاد زاده، زهرا میلا علمی (1392)
Modeling Tehran Stock Exchange Volatility; GARCH Approach Esmaiel Abounoori, Zahra Mila Elmi, younes nademi (2014)
پویایی درآمد سرانه در اقتصاد ایران امید رنجبر، زهرا میلا علمی (1392)
اثر توسعه مالی بر توزیع درآمد در ایران زهرا میلا علمی، فایزه آریانی (1392)
An Estimation of Seasonal GDP Gap in Iran: Application of Adaptive Least Squares Method Arash Hadizadeh, َAhmad Jafari Samimi, Zahra Mila Elmi (2013)
تأثیر صنایع کوچک و متوسط بر رشد اقتصادی استانهای ایران در دوره ی 1385 -1383 زهرا میلا علمی، محمد علی احسانی، داود جاوید نیا (1392)
کاربرد روش حداقل مربعات تطبیقی برای برآورد شکاف تولید در ایران احمد جعفری صمیمی، زهرا میلا علمی، آرش هادی زاده (1391)
فساد، اندازه دولت و درجه بازی اقتصاد در مدل های رشد احمد جعفری صمیمی، زهرا میلا علمی، علی صیاد زاده (1390)
Financial Development And The Distribution Of Income In MENA Zahra Mila Elmi, faezeh ariani (2011)
Governance and Financial Development in MENA region Zahra Mila Elmi, faezeh ariani (2010)
تحلیل فضایی بیکاری در ایران محمدجواد سعادت، زهرا میلا علمی، نعمت اله اکبری (1387)
محاسبه شاخص قیمتی اصلاح فقر شهری و روستایی ایران در سال 1383 زهرا میلا علمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمدرضا پورقربان (1386)
اثر آموزش بر رشد اقتصادی ایران در سال های 1350– 1382 زهرا میلا علمی، امیر جمشیدنژاد (1386)
رتبه بندی سرمایه اجتماعی در مراکز استان های کشور سید امیرحسین حسینی، زهرا میلا علمی، محمود شارع پور (1386)
اثر آموزش درآمد شهری در ایران با استفاده از چند سطحی سال ۱۳۸۲ زهرا میلا علمی، سعید کریمی پتانلار، کامران کسرایی (1385)
سرمایه اجتماعی و چگونگی تاثیر آن در اقتصاد زهرا میلا علمی، محمود شارع پور، سید امیرحسین حسینی (1384)
مقاله ارائه شده
اثر متغیرهای درون بانکی و بیرونی بر اهرم مالی بانک ها وحید تقی نژاد عمران، زهرا میلا علمی، فاطمه زهرا حسین پور (1399)
پیامدهای اقتصادی حضور زنان در آموزش عالی؛ یک مطالعه ی مروری زهرا میلا علمی، سمانه ابراهیم پور، محبوبه جهادی (1397)
Fiscal Policy and Business Cycle in Iran: a DSGE Approach َAhmad Jafari Samimi, Naser Khiabani, Zahra Mila Elmi, Narges Akbarpour roshan (2018)
تحولات بازار کار فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران با تأکید بر زنان زهرا میلا علمی، محبوبه جهادی، سمانه ابراهیم پور (1397)
نگاهی به مشارکت زنان در استان مازندران مقایسه با کل کشور زهرا میلا علمی، طاهره نیک بین، سیده مونا سید مهدوی چابک (1396)
نظریه های اقتصادی مهاجرت امیر حبیب دوست، زهرا میلا علمی (1396)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کتاب
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کسب عنوان برتر پژوهشی
مجله برتر سال 1397- پژوهشنامه اقتصاد کلان احمد جعفری صمیمی، سعید راسخی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، نورالدین شریفی، زهرا میلا علمی، علیرضا پور فرج (1397)
هیات علمی نمونه استان زهرا میلا علمی (1396)
نشریات
پژوهش اقتصاد کلان زهرا میلا علمی، حسین بزرگیان (1401)
مجله بررسی مسائل اقتصاد ایران سید سجاد علم اهدی، زهرا میلا علمی (1400)
اقتصاد و تجارت نوین سید سجاد علم اهدی، زهرا میلا علمی (1397)
سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی فاطمه بزازان، زهرا میلا علمی (1392)
Iranian Journal of Economic Studies Mohammad Hadi Sadeghi, Zahra Mila Elmi (2012)
پایان نامه
ریشه‌های اقتصای-سیاسی نابرابری درآمد در ایران مرضیه قاسمی دهقی، زهرا میلا علمی، زهرا کریمی موغاری (1402)
تاثیر آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی سیّد میلاد محمودی نصرآبادی، محمد عبدی سید کلایی، زهرا میلا علمی (1402)
الگوهای پیش بینی تورم در ایران: شواهد جدید از الگوهای ترکیبی - ARIMA- SVARARDL- D SVAR حامد حامد عزیزی گنزق، امیر منصور طهرانچیان، زهرا میلا علمی، احمد جعفری صمیمی (1401)
مدل عامل بنیان شبکه بانکی در ایران رقیه ناظم فر، زهرا میلا علمی، امیرمنصور طهرانچیان (1400)
تعیین کننده های نسبت اهرم بانک ها در ایران فاطمه زهرا حسین پور، زهرا میلا علمی، وحید تقی نژاد عمران (1400)
اثر جهانی شدن بر مصرف انرژی پاک سلاله مسلمی، زهرا میلا علمی، هدی زبیری (1398)
مقاسه اثر شدت انرژی بر ارزش افزوده بخش صنعت در کشور های عضو گروه D8 مژگان آذری، زهرا میلا علمی، یوسف محنت فر (1398)
تاثیر استرس مالی بر بازده سهام صنایع انرژی بر در ایران سعید محمدی مجد، زهرا میلا علمی، مهدیه رضاقلی زاده (1398)
اثر تکانه های نرخ ارز بر اشتغال در کشورهای صادرکننده نفت اوپک آرمان یوسفی بارفروشی، امیر منصور طهرانچیان، زهرا میلا علمی (1397)
تاثیر یارانه های حامل های لنرژی بر کسری بودجه دولت حمید رضا رضویان، زهرا میلا علمی، یوسف محنت فر (1396)

گالری تصاویر

دکتر زهرا علمی