1403/04/01

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09112153929

مشخصات پژوهش

عنوان
مقاسه اثر شدت انرژی بر ارزش افزوده بخش صنعت در کشور های عضو گروه D8
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
.....
سال 1398
پژوهشگران مژگان آذری(دانشجو)، زهرا میلا علمی(استاد مشاور)، یوسف محنت فر(استاد راهنما)

چکیده

....