1403/04/01
صادق صالحی

صادق صالحی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 09113137292

تحصیلات

 • دکترای تخصصی جامعه شناسی محیط زیست ، دانشگاه لیدز ، انگلستان (1384 - 1388)
  عنوان رساله: بررسی عوامل موثر بر رفتارهای محیط زیستی(مورد مطالعه: ایران)
 • کارشناسی ارشد جامعه شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1372 - 1375)
  عنوان رساله: بررسی تطبیقی سرقت در استان مازندران
 • کارشناسی علوم اجتماعی ، ذانشگاه تهران ، ایران (1365 - 1372)
  عنوان پایان‌نامه: ترجمه فصلی از کتب تحت عنوان فقر و رفاه اجتماعی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
بررسی فرهنگ انرژی خانگی در بین بهره برداران واحدهای مسکونی مجید فاطمی خصال، حسین میرزایی، صادق صالحی، حسین اکبری (1402)
The role of developers in accepting solar energy in Iran: A case study in Golestan province Sadegh Salehi, Shahrbanoo Mirzakhanee, Chelsea Schelly (2023)
Spatial analysis of resources and environmental carrying capacity in Iran Hossein Karami, Romina Sayyahnia, HOSEIN mahmodi, Hossein Azadi, Sadegh Salehi (2023)
آموزش عالی ایران و محیط زیست پایدا راز نگاه آگاهان کلیدی صادق جهانبخش گنجه، فاطمه جواهری، صادق صالحی (1401)
بررسی جامعه شناختی فرهنگ انرژی در بین کنشگران ساخت مسکن و ساختمان مجید فاطمی خصال، حسین میرزایی، صادق صالحی، حسین اکبری (1401)
فهم کشاورزان از گذشتۀ خوداتکا و پایدار، با تأکید بر تغییرات آبوهوا (مورد مطالعه: روستاهای استان اصفهان) حامد سیار خلج، سید علی هاشمیان فر، صادق صالحی، عظیمه السادات عبدالهی (1401)
تحلیل گفتمان قانون توزیع عادلانه آب در ایران امیر ملکی، صادق صالحی، لیلا کریمی، سید محمد شبیری (1401)
مطالعه تأثیر نگرش های بوم شناختی در تحقق رفتار مصرف بهینه انرژی صادق صالحی، لقمان امامقلی، بهنام لطفی خاچکی (1401)
شناسایی عوامل جامعهشناختی مؤثر بر مصرف انرژی خانگی (مروری سیستماتیک بر مطالعات حوزۀ انرژی در ایران الهه السادات اکبرنیا، صادق صالحی، علی اصغر فیروزجائیان، غلامرضا حیدری (1400)
Environmental Responsibility in Rural Area(Case Study: Rural Areas of Mazandaran Province) Sadegh Salehi, Gholam Reza Khoshfar, Shahrbanoo Mirzakhanee (2021)
نیازهای آموزش محیط زیست دانشجویان کارشناسی رشته های مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع فوزیه دهزاد رستمی، ابراهیم صالحی عمران، صادق صالحی (1399)
گذار از منافع فردی به منافع جمعی در مصرف انرژی زهرا پازوکی نژاد، صادق صالحی (1399)
تحلیل اجتماعی مصرف انرژی خانگی در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای ساری صادق صالحی، علی اصغر فیروزجائیان، مهسا موسوی (1399)
تحلیل اجتماعی عادت مصرف انرژی با تأکید بر مصرف گاز خانگی زهرا پازوکی نژاد، صادق صالحی، حسین محمودی، علی اصغر فیروزجائیان (1399)
پیش بینی اخلاق زیست محیطی بر اساس ارزش ها و هنجارهای زیست محیطی فاطمه دهقان کلاگری، جهانگیر کرمی، کامران یزدا بخش، صادق صالحی (1398)
برساخت اجتماعی خشکسالی در میان کشاورزان(مورد مطالعه: بخش مرکزی ئ غربی استان اصفهان) عظیمه السادات عبدالهی، صادق صالحی، محمد جواد زاهدی مازندرانی، محمد سعید ذکایی (1398)
تحلیل محتوای کتاب های درسی پایه ششم ابتدایی بر مبنای مؤلفه های آموزش گردشگری سیده راضیه مهدی پور میر، ابراهیم صالحی عمران، صادق صالحی، میمنت عابدینی بلترک (1397)
تحلیل اجتماعی عدم موفقیت در مردمی کردن مسأله محیط زیست در ایران صادق صالحی، لقمان امامقلی، جمال محمدی (1397)
مشارکت محلی و توسعه بوم گردی (مطالعه موردی روستای جنت رودبار) صادق صالحی، لیلا ابراهیمی، ناصر فتاحی (1397)
مطالعه اخلاق مصرف؛ تعاملات شهروند-حکومت از منظری جامعه شناختی حسین بنی فاطمه، صادق صالحی، محمد عباس زاده، سارا کریم زاده (1397)
نقد معرفت شناختی نظریه نوسازی بوم شناختی سارا کریم زاده، صادق صالحی (1397)
مشارکت محلی و توسعه بوم گردی صادق صالحی، لیلا ابراهیمی، ناصر فتاحی (1397)
بررسی رابطه جهت گیری ارزشی با شهروندی زیست محیطی در بین شهروندان امیر رستگار خالد، قاسم مشکینی، صادق صالحی (1396)
بی تفاوتی زیست محیطی به مثابه بی تفاوتی اجتماعی علی اصغر فیروزجائیان، صادق صالحی، آزاده شفیعی (1396)
نظام معنایی پدیده خشکسالی در میان کشاورزان استان اصفهان عظیمه السادات عبدالهی، محمد جواد زاهدی مازندرانی، صادق صالحی، محمد سعید ذکایی (1395)
تببین جامعه شناختی الگوی مصرف برق شهروندان مازندران صادق صالحی، جمال محمدی، لقمان امامقلی (1395)
تحلیل جامعه شناختی زباله ریزی در بین گردشگران (مطالعه موردی: استان مازندران) علی اصغر فیروزجائیان، صادق صالحی، فاطمه غلامرضازاده (1394)
مقاله ارائه شده
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کتاب
مجلس و محیط زیست صادق صالحی، امیر ملکی، رضا یاذرلو (1400)
جامعه و انرژی: مساله انرژی و پویایی های اجتماعی صادق صالحی، زهرا پازوکی نژاد (1398)
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و سبک زندگی محیط زیستی صادق صالحی، زهرا پازوکی نژاد (1398)
جامعه و تغییرات آب و هوا صادق صالحی، زهرا پازوکی نژاد (1396)
جستارهایی در سرمایه اجتماعی در ایران آرمین امیر، لقمان امامقلی، یاسر باقری، فاطمه جواهری، حامد حاجی حیدری، مینا هلالی ستوده، حسن محدثی گیلوایی، مجید فولادیان، مهرداد عربستانی، عباس عبدی، غلامرضا صدیق اورعی، جبار رحمانی، صادق صالحی (1395)
جستارهایی در ایران پسا توافق اصغر ایزدی جیران، فاطمه جواهری، صادق صالحی (1394)
جامعه شناسی محیط زیست صادق صالحی (1393)
جامعه شناسی و محیط زیست صادق صالحی (1393)
برگزاری همایش
سخنرانی
برگزاری پانل تخصصی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کرسی نظریه‌پردازی
کرسی ترویجی برای کتاب جامعه و تغییرات آب و هوا حسین محمودی، صادق صالحی، علی اکبر شمسی پور (1400)
کسب عنوان برتر پژوهشی
نشریات
عضو هیات تحریریه فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری صادق صالحی، مهدی رمضان زاده لسبویی (1401)
سردبیری فصلنامه سیدصادق صالحی امیری، صادق صالحی (1397)
Journal of Society and the Environment Sadegh Salehi, Hossein Bozorgian (2018)
برنامه ریزی و توسعه گردشگری صادق صالحی، سعید راسخی (1395)
برنامه ریزی و توسعه گردشگری صادق صالحی، سعید راسخی (1395)
فعالیت های علمی اجرایی
ارایه طرح پژوهشی صادق صالحی (1401)
پسا دکتری صادق صالحی، سارا کریم زاده (1398)
دبیر همایش صادق صالحی (1395)
دبیری همایش ملی صادق صالحی (1395)
پایان نامه
مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر مصرف انرژی(آب، برق و گاز) زنان: مورد مطالعه شهر تهران آمنه محمدی محرمانی، علی اصغر فیروزجائیان، صادق صالحی (1402)
تحلیل جامعه‌شناختی مصرف انرژی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران) الهه السادات اکبرنیا، علی اصغر فیروزجائیان، صادق صالحی (1401)
تبیین جامعه‌شناختی رفتارهای محیط‌زیستی در استان گیلان (مطالعه موردی: آبادی‌های غرب گیلان) سونا حبیبی، احمد رضایی، علی اصغر فیروزجائیان، صادق صالحی (1400)
بررسی جامعه شناختی عوامل تخریب منابع آبی(مورد مطالعه: مازندران) محدثه طاهری پور منصور، عبدالله درزی، علی اصغر فیروزجائیان، صادق صالحی (1399)
تحلیل جامعه شناختی جرم محیط زیستی (مطالعه موردی : ساکنان بندپی شرقی بابل) محسن ملک تبار فیروزجایی، صادق صالحی، علی اصغر فیروزجائیان (1397)
بررسی تأثیرسرمایه فرهنگی در تفکیک زباله های خانگی (مطالعه موردی: هنرمندان شهر گرگان) فاطمه مهاجر بسطامی، علی اصغر فیروزجائیان، صادق صالحی (1397)
تحلیل جامعه شناختی سبک زندگی محیط زیستی لقمان امامقلی، احمد رضایی، جمال محمدی، صادق صالحی (1397)
تحلیل گفتمانی قوانین مجلس شورای اسلامی علی یاذرلو، امیر ملکی، صادق صالحی (1395)
جذب گرنت
مشاوره یا مشارکت در کمیته علمی

علایق پژوهشی

 • توسعه گردشگری
 • تغییرات آب و هوا
 • توسعه پایدار
 • جامعه شناسی محیط زیست
بیشتر

دانشجویان

 • اله اکبرنیا
  نام: اله اکبرنیا
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: بررسی مسایل اجتماعی ایران-گرایش توسعه
  رساله:
 • سونا حبیبی
  نام: سونا حبیبی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران
  رساله:
 • محدثه طاهری پور منصور
  نام: محدثه طاهری پور منصور
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران
  رساله:
 • زهرا پازوکی نژاد
  نام: زهرا پازوکی نژاد
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران
  رساله: تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر بر مصرف گاز بخش خانگی در استان مازندران
 • لقمان امامقلی
  نام: لقمان امامقلی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران
  رساله:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • عضو هیات امنای دانشگاههای مازندران (1400 - 1404)
 • مدیر گروه مدیریت جهانگردی (1388 - 1391)
 • مدیر مسول فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری (1390 - 1400)
بیشتر

گالری تصاویر

صادق صالحی