1402/12/13
علی اکبر ایزدی فرد

علی اکبر ایزدی فرد

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 01135302609

دروس

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
بررسی فقهی حکم آموزش کسب و کار با عامل هوش مصنوعی مهدی محمدیان، علی اکبر ایزدی فرد (1402)
وضعیت فقهی و حقوقی معاملات در افراد شیدایی (مانیا) زهره بقیعی، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی (1402)
القرینه اللغویه وعلاقتها بسیاق المقام لدی الأصولیین: دراسه لسانیه فی آی الذکر الحکیم عباس حسن عبدالامیر خلف، محمد شریفی، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی، علی اکبر ایزدی فرد (1402)
السیاق القرآنی بین ضوابط النص و مقتضیات المقام (تفسیر بحارالانوار الجامعه لدرر الائمه الاطهار للمجلسی الجزء الاول مثالا) عباس حسن عبدالامیر خلف، محمد شریفی، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی، علی اکبر ایزدی فرد (1401)
بررسی فقهی و حقوقی معاملات افراد افسرده زهره بقیعی، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی (1401)
اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت سمیه ظهوری، علی اکبر ایزدی فرد، محمد فرزانگان (1401)
امکان سنجی دادرسی علنی در فضای مجازی علی اکبر ایزدی فرد، الیاس یاری، مهرداد پاکزاد، مهدی طالقان غفاری (1401)
بررسی فقهی و حقوقی فاکتورینگ (عاملیت) با حق رجوع مهدی شاهنده، علی اکبر ایزدی فرد (1401)
پژوهشی در حکم توارث زوجین در ازدواج موقّت زهرا تجری، علی اکبر ایزدی فرد، علی فقیهی، علی اکبر ابوالحسنی (1401)
امکان سنجی مسئولیت مدنی در زیان های پسمانده های فضایی علی اکبر ایزدی فرد، حمزه نظرپور (1401)
بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی ربات حمزه نظرپور، علی اکبر ایزدی فرد، محمد محسنی دهکلانی (1400)
چالش های تعارض قوانین ناشی از جهانی شدن اوراق بهادار در نظام حقوقی ایران، انگلیس و اسناد بین المللی جابر اسماعیا زاده، نجاد علی الماسی، ربیعا اسکینی، علی اکبر ایزدی فرد (1400)
مسئولیت ناشی از زایمان تقویمی مهدی طالقان غفاری، علی اکبر ایزدی فرد، ستاره ایوبی (1400)
طراحی الگوی اسلامی تربیت جنسی برای کودکان با رویکرد فقهی مرتضی حاجی زاده، محمد محسنی دهکلانی، علی اکبر جهانی، علی اکبر ایزدی فرد (1400)
نفقه زوجه و مقاصد شریعت سیده فاطمه موسوی، علی اکبر ایزدی فرد، عابدین مومنی (1400)
بررسی تعارض تبصره ماده 1 قانون آئین دادرسی مدنی با استقالل قاضی مجتهد طاهره فرمنش، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی (1400)
تکلیف به وسع یا تکلیف به طاقت علی اکبر ایزدی فرد، محمدمهدی زارعی، حسین شکریان (1400)
جستاری فقهی در مواجهه حکومت اسلامی با تهدیدات امنیتی عرصه فرهنگ محمد حسین علیپور، محمد محسنی دهکلانی، علی اکبر ایزدی فرد (1399)
اثر «نهی» نسبت به معاملات از منظر اصول فقه و حقوق ایران سید حسن حسینی مقدم، علی اکبر ایزدی فرد (1399)
بررسی فقهی فرار از مالیات حکومتی هدی جعفری، علی اکبر ایزدی فرد، محمد محسنی دهکلانی (1399)
امکان سنجی صدور حکم حکومتی در پیوند اعضاء محکومین به اعدام بدون اجازه محکوم علیه علی فاتحی، علی اکبر ایزدی فرد، محمد محسنی دهکلانی (1399)
نقد و بررسی مبانی فقهی دیدگاه مشهور در مفهوم شناسی عدالت فقهی رامین فغانی، محمدمهدی زارعی، سعید ابراهیمی، علی اکبر ایزدی فرد (1399)
بررسی مبانی آرای شاذ و متفردات ابن ادریس حلی مریم غفوری، محمد محسنی دهکلانی، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی (1399)
ماهیّت سرقت های مجازی (نقد ماده 11 و 11 قانون جرائم رایانه ای) علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1398)
بررسی فقهی سرقت نفقه توسط زوجه علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1398)
ممنوعیت حبس زوج معسر عاتکه قاسم زاده، علی اکبر ایزدی فرد، سعید ابراهیمی (1398)
بررسی فقهی حقوقی سوءاستفاده از حقّ مالکیت ربات در امر اشتغال حمزه نظرپور، علی اکبر ایزدی فرد، محمد محسنی دهکلانی (1397)
بررسی فقهی و حقوقی شرایط اخذ دیر کرد در مطالبات معوّق بانکی فرشید رجبی، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی (1397)
بررسی فقهی و حقوقی بیمه خسارات ناشی از تورم منفی فرشید رجبی، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی (1397)
استصحاب نزد صاحب مدارک از پذیرش تا انکار حسین مهدوی نیا، محمد محسنی دهکلانی، علی اکبر ایزدی فرد (1397)
استصحاب نزد صاحب مدارک؛ از پذیرش تا انکار حسین مهدوی نیا، محمد محسنی دهکلانی، علی اکبر ایزدی فرد (1397)
عدالت نفسانی قاضی در فقه امامیه و حقوق ایران علی اکبر ایزدی فرد، حسین کاویان فر، سید مجتبی حسین نژاد (1397)
بررسی فقهی و حقوقی مزایدۀ وسایل نقلیۀ توقیف شده توسط نهادهای انتظامی عارف بشیری، محمد محسنی دهکلانی، علی اکبر ایزدی فرد (1397)
بررسی تطبیقی حمایت از خریدار با حسن نیت در فقه و حقوق تطبیقی علی اکبر ایزدی فرد، علی صداقتی، مجید عباس تبار (1397)
بررسی ایقاع فضولی با مطالعه موردی طلاق فضولی علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1396)
تأملی فقهی در حرزیت مکان های مجهز به دوربین مداربسته حبیب الله چوپانی مرسی، علی اکبر ایزدی فرد، محمد محسنی دهکلانی (1396)
تاملی در اشتراط قید سلاح و محاربه اینترنتی علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1396)
وثاقت محمدبن سنان در ترازوی نقد و بررسی علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد، زینب السادات حسینی (1396)
بررسی حقوقی اثر نشوز زوجه در تحقق وکالت وی در ازدواج مجدد زوج مهدی رحمانی، حمید ابهری، علی اکبر ایزدی فرد (1396)
ماهیت ایجاب حسین کاویار، فخرالدین اصغری، علی اکبر ایزدی فرد (1396)
قلمرو قاعده «قبح عقاب بلا بیان» در شبهات موضوعیه علی اکبر ایزدی فرد، محمد محسنی دهکلانی، اسماعیل قندور بیجارپس (1396)
بررسی فقهی امکان توسعه رکن مادی جرم قذف به افعال غیرکلامی حبیب الله چوپانی مرسی، علی اکبر ایزدی فرد، محمد محسنی دهکلانی (1396)
بررسی فقهی امکان توسعه رکن مادی جرم قذف به افعال غیرکلامی حبیب الله چوپانی مرسی، علی اکبر ایزدی فرد، محمد محسنی دهکلانی (1396)
عدم اشتراط ایمنی از ضرر در امر به معروف و نهی از منکر محمد محسنی دهکلانی، علی اکبر ایزدی فرد، صالح منتظری (1396)
تأملاتی فقهی در ماده 665 قانون مجازات اسلامی صالح منتظری، محمد محسنی دهکلانی، علی اکبر ایزدی فرد (1395)
بررسی فقهی قوادی اینترنتی علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1395)
بررسی اعتبار روایات تحف العقول علی اکبر ایزدی فرد، محمد محسنی دهکلانی، سید مجتبی حسین نژاد (1395)
بررسی فقهی افساد فی الارض اینترنتی علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1395)
نقد نگره تضعیف محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین علی اکبر ایزدی فرد، سید علی اکبر ربیع نتاج، سید مجتبی حسین نژاد (1395)
نقد نگره ی تضغیف محمدبن عبید بن یقطین علی اکبر ایزدی فرد، سید علی اکبر ربیع نتاج، سید مجتبی حسین نژاد (1395)
بررسی فقهی قتل در فضای مجازی علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1395)
درخواست اجرت بر حضانت از نگاه فقه اسلامی علی اکبر ایزدی فرد، رزاق ادبی فیروزجایی، احمد مرتاضی، محمدمهدی زارعی (1395)
بررسی فقهی و حقوقی احتکار در تجارت الکترونیک علی اکبر ایزدی فرد، امیر محمد علیزاده (1395)
تحلیل فقهی-حقوقی مجازات جیب بُر(طرار) علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1395)
بیع شرط و عقد اجاره سعید ابراهیمی، علی اکبر ایزدی فرد، حسین کاویار (1393)
مقاله ارائه شده
بررسی فقهی و حقوقی حضور زنان در اماکن ورزشی محمد صابر باقری، علی اکبر ایزدی فرد، محمد محسنی دهکلانی (1398)
جایگاه فقه الکترونیک در تمدن اسلامی علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1395)
جایگاه قواعد فقه در تمدن اسلامی علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1395)
خیارات بر مبنای عدالت معاملاتی علی اکبر ایزدی فرد، سیده نجیبه موسوی چاشمی (1395)
تحلیل مفهوم عدالت در قضا و حقوق جزا علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1395)
مناسبت بین حکم و موضوع علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1395)
بررسی ماهیت اکراه و آثار آن از منظر فقه امامیه علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1395)
مبانی تطبیق پذیری حقوق جزای اسلامی در مواجهه با تحولات زمانه حبیب الله چوپانی مرسی، محمد محسنی دهکلانی، علی اکبر ایزدی فرد (1395)
تاملی در الحاق هیپنوتیزم به سحر علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1395)
اخلاق حقوق محور در سیره و سبک زندگی امام رضا )ع( علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1395)
کفائت در نکاح از دیدگاه اسلام علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1395)
اخلاق حقوق محور در سیره و سبک زندگی امام رضا (ع) علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1395)
کتاب
استقلال قاضی از منظر فقه و حقوق علی اکبر ایزدی فرد، طاهره فرمنش (1402)
قاعده نفی عسر و حرج و تعارض آن در فقه و حقوق علی اکبر ایزدی فرد، حسین شکریان (1401)
اصول فقه حقوقی علی اکبر ایزدی فرد، علی پیردهی حاجیکلا (1400)
بررسی آرا و اندیشه های علامه طباطبایی (ویژه نامه نشست علمی مهرتابان در دانشگاه مازندران ) محمد شریفی، علی اکبر ایزدی فرد، حبیب اله حلیمی جلودار، رمضان مهدوی آزادبنی، کوروش نوذری، مهران رضائی (1398)
حقوق جزای اسلامی وتحولات زمان حبیب الله چوپانی مرسی، علی اکبر ایزدی فرد (1398)
فقه جزایی الکترونیک علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1397)
اندیشه های فقهی (جزایی) علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1397)
اقرار در فقه اسلامی و مقایسه آن با قانون مدنی علی اکبر ایزدی فرد، علی حسینعلی زاده (1395)
فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد (1395)
اصول فقه نموداری علی اکبر ایزدی فرد، علی پیردهی حاجیکلا (1394)
مباحث حقوقی شرایع الاسلام علی اکبر ایزدی فرد، علی پیردهی حاجیکلا (1394)
قصاص ودیات در دین اسلام مطالعه تطبیقی بین مذاهب اسلامی محمد نبی پور، علی اکبر ایزدی فرد (1394)
اندیشه های فقهی (حقوقی) علی اکبر ایزدی فرد، علی پیردهی حاجیکلا (1394)
اصول فقه در قوانین موضوعه علی اکبر ایزدی فرد، علی پیردهی حاجیکلا (1393)
اندیشه های فقهی (حقوقی- اقتصادی) جلد 1 علی اکبر ایزدی فرد، حسین کاویار (1390)
اندیشه های فقهی (حقوقی- اقتصادی) جلد 2 علی اکبر ایزدی فرد، حسین کاویار (1390)
رساله فقهیه (صلاهو صوم) جلد 3 علی اکبر ایزدی فرد (1390)
رساله فقهیه (صلاه) جلد 2 علی اکبر ایزدی فرد (1388)
قواعدفقه علی اکبر ایزدی فرد (1386)
بررسی بازاریابی شبکه ای علی اکبر ایزدی فرد، محمد قنبر زاده (1386)
بررسی فقهی وحقوقی پرداخت دیه از بیت المال علی اکبر ایزدی فرد، محمد ابراهیم قدوسی (1385)
حیله های شرعی (بخش عقود) علی اکبر ایزدی فرد (1380)
پایان نامه
قواعد الترجیح بین المفسرین و الاصولیین عباس حسن عبدالامیر خلف، علی اکبر ایزدی فرد، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی، محمد شریفی (1402)
بررسی فقهی و حقوقی معاملات در اختلالات روانی خلقی و شخصیتی زهره بقیعی، علی اکبر جهانی، علی اکبر ایزدی فرد (1402)
بررسی فقهی و حقوقی تعلیق عقود سمیه رحمانی زاده، علی اکبر جهانی، علی اکبر ایزدی فرد (1400)
استقلال قاضی از منظر فقه و حقوق طاهره فرمنش، علی اکبر جهانی، علی اکبر ایزدی فرد (1399)
نقل به معنا در روایات و بررسی پیامدهای آن طاهره کریمی محلی، علی اکبر ایزدی فرد، محمد شریفی، سید علی اکبر ربیع نتاج (1399)
بررسی مبانی آراء غیر مشهور ابن ادریس حلی مریم غفوری، علی اکبر جهانی، علی اکبر ایزدی فرد، محمد محسنی دهکلانی (1398)
نقش توبه در مجازات در فقه فریقین فرشید رجبی، علی اکبر جهانی، علی اکبر ایزدی فرد (1397)
دیه عقل در حقوق کیفری رحمت اله رضایی، علی اکبر ایزدی فرد، کیو مرث کلانتری، ابو الحسن شاکری (1397)
بررسی فقهی و حقوقی احکام و آثار مقبوض به عقد فاسد در معاملات نوظهور حامد جاهد پورد، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی (1397)
بررسی فقهی وحقوقی مبانی جبران خسارت ناشی از ضمان درک مائده یونسی، علی اکبر ایزدی فرد، سعید ابراهیمی (1395)