20 خرداد 1402
علي اكبر ايزدي فرد

علی اکبر ایزدی فرد

مرتبه علمی: استاد
نشانی: مازندران بابلسر دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فقه و مبانی حقوق اسلامی
تلفن: 01135302609
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل مفهوم عدالت در قضا و حقوق جزا
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
عدالت، شهادت، جزا، قضا.
پژوهشگران علی اکبر ایزدی فرد (نفر اول) ، سید مجتبی حسین نژاد (نفر دوم)

چکیده

در باب حقوق و قضا، در رابطه با شهادت در امور غیر جزایی، آنچه که تحت عنوان یکی از شرایط شاهد معتبر است، عدالت نفسانی حداقلی شاهد است که حد وسط بین عدالت نفسانی و عدالت فعلی است. ولی در رابطه با شهادت در امور جزایی با توجه به مقتضای قاعده احتیاط در دماء مسلمین و حرمت جان و آبروی مسلمان و نیز در رابطه با اشتراط عدالت در قاضی با توجه به اهمیت بسزای منصب قضا، عدالت نفسانی حداکثری و یا قریب به آن معتبر است.