1403/03/31
علی اکبر ایزدی فرد

علی اکبر ایزدی فرد

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 01135302609

مشخصات پژوهش

عنوان
قلمرو قاعده «قبح عقاب بلا بیان» در شبهات موضوعیه
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
قاعده، قبح عقاب بلابیان، قلمرو قاعده، برائت عقلی، شبهه موضوعی
سال 1396
مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی
شناسه DOI
پژوهشگران علی اکبر ایزدی فرد ، محمد محسنی دهکلانی ، اسماعیل قندور بیجارپس

چکیده

در باب اجرا یا عدم اجرای قاعده اطراف شبهات موضوعیه، دو دیدگاه از سوی دانشمندان اصول فقه قابل باز شناسی است. یک دیدگاه قائل است که این قاعده در شبهات موضوعیه و البته حکمیه جاری است و در مقابل، دیدگاه دیگر منکر اجرای قاعده در شبهات موضوعیه شده است. هر کدام از دیدگاه های مذکور به ادلّه ای استناد جسته اند که نقد و بررسی آن دیدگاه ها و ادلّه آنها ما را به قول سومی رهنمود می سازد. مطابق نظریه مختار، از آنجا که شبهات موضوعیه مستنبط شرعی مانند شبهات حکمیه اند جریان قاعده، بلا اشکال می باشد البته در همین خصوص، جایی که مورد شبهه، اموال، دماء، فروج و أعراض باشد به دلیل حکومت و بنای عقلا از دایره شمول قاعده خارج می باشند و نیز در موضوعات غیر مستنبط شرعی، برائت عقلی مجرایی نخواهد داشت.