20 خرداد 1402
علي اكبر ايزدي فرد

علی اکبر ایزدی فرد

مرتبه علمی: استاد
نشانی: مازندران بابلسر دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فقه و مبانی حقوق اسلامی
تلفن: 01135302609
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

مشخصات پژوهش

عنوان درخواست اجرت بر حضانت از نگاه فقه اسلامي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اجرت؛ حضانت؛ حق؛ تکلیف؛ فقه
مجله ادبیات عرفانی
شناسه DOI
پژوهشگران علی اکبر ایزدی فرد (نفر اول) ، رزاق ادبی فیروزجایی (نفر دوم) ، احمد مرتاضی (نفر سوم) ، محمدمهدی زارعی (نفر چهارم)

چکیده

حضانت و سرپرستی کودک از جمله امورحساس وپراهمیت درحوزه نهاد خانواده به شمار می آیدکه انجام آن در مقطع خاصی ازسن کودک برعهده مادراست. پیداست که سرپرستی و تربیت کودک ، سعی و زحمت فراوانی را مطالبه می کند و از این رو سؤال مهمی که پاسخ به آن لازم می نماید آن است که آیا مادر در قبال نگهداری و سرپرستی کودک استحقاق دریافت اجرت را دارد؟ جواز یا عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت یکی از خاستگاه های اختلاف نظر فقهی است به طوری که بسیاری از فقیهان خاصه و عامه با ارائه ادله ای چند و با تأکید بر واجب بودن حضانت و ماهیت حکمی آن و عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات، به عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت حکم نموده و در مقابل، پاره ای از ایشان، قائل به جواز اجرت بر حضانت شده اند . نگارندگان در این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی، ضمن واکاوی قول به جواز و عدم جواز، از رهگذر اثبات حقیقت عرفی برای مفهوم حضانت و نیز با استناد به اصل برائت در شبهات حکمیه وجوبیه و سایر ادله و مؤیدات، حق بودن حضانت نسبت به مادر کودک را اثبات نموده و با تأکید بر عدم تنافی بین وجوب یک عمل و دریافت اجرت بر آن، چنین نتیجه می گیرد که دریافت اجرت بر حضانت، حتی در فرض وجوب آن، جایز است . مضافاً این که سایر ادله قائلین به جواز، وافی به مقصود و کافی برای اثبات ادعای ایشان نبوده و از طرفی با وجود منفعت محلله مقصوده در حضانت و احترام عمل مسلم و با نبود مانع، اقتضای اصل، جواز اخذ اجرت بر حضانت است .