1403/04/01
علی اکبر ایزدی فرد

علی اکبر ایزدی فرد

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 01135302609

مشخصات پژوهش

عنوان
درخواست اجرت بر حضانت از نگاه فقه اسلامی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اجرت؛ حضانت؛ حق؛ تکلیف؛ فقه
سال 1395
مجله ادبيات عرفاني
شناسه DOI
پژوهشگران علی اکبر ایزدی فرد ، رزاق ادبی فیروزجایی ، احمد مرتاضی ، محمدمهدی زارعی

چکیده

حضانت و سرپرستی کودک از جمله امورحساس وپراهمیت درحوزه نهاد خانواده به شمار می آیدکه انجام آن در مقطع خاصی ازسن کودک برعهده مادراست. پیداست که سرپرستی و تربیت کودک ، سعی و زحمت فراوانی را مطالبه می کند و از این رو سؤال مهمی که پاسخ به آن لازم می نماید آن است که آیا مادر در قبال نگهداری و سرپرستی کودک استحقاق دریافت اجرت را دارد؟ جواز یا عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت یکی از خاستگاه های اختلاف نظر فقهی است به طوری که بسیاری از فقیهان خاصه و عامه با ارائه ادله ای چند و با تأکید بر واجب بودن حضانت و ماهیت حکمی آن و عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات، به عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت حکم نموده و در مقابل، پاره ای از ایشان، قائل به جواز اجرت بر حضانت شده اند . نگارندگان در این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی، ضمن واکاوی قول به جواز و عدم جواز، از رهگذر اثبات حقیقت عرفی برای مفهوم حضانت و نیز با استناد به اصل برائت در شبهات حکمیه وجوبیه و سایر ادله و مؤیدات، حق بودن حضانت نسبت به مادر کودک را اثبات نموده و با تأکید بر عدم تنافی بین وجوب یک عمل و دریافت اجرت بر آن، چنین نتیجه می گیرد که دریافت اجرت بر حضانت، حتی در فرض وجوب آن، جایز است . مضافاً این که سایر ادله قائلین به جواز، وافی به مقصود و کافی برای اثبات ادعای ایشان نبوده و از طرفی با وجود منفعت محلله مقصوده در حضانت و احترام عمل مسلم و با نبود مانع، اقتضای اصل، جواز اخذ اجرت بر حضانت است .