1403/03/25
علی اکبر ایزدی فرد

علی اکبر ایزدی فرد

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 01135302609

مشخصات پژوهش

عنوان
اخلاق حقوق محور در سیره و سبک زندگی امام رضا )ع(
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
امام رضا(ع)، سبک زندگی، اخلاق حقوق محور، حق، تکلیف.
سال 1395
پژوهشگران علی اکبر ایزدی فرد ، سید مجتبی حسین نژاد

چکیده

سبک زندگی که همان شیوه و روش زندگی است، در فرهنگ اسلامی عبارت است از سبک رفتاری بر پایه رعایت حقوق طرف ارتباط که بر اساس الگوی اخلاق حقوق محور تنظیم می یابد. دانستن این نوع از سبک زندگی آن هم بر اساس برنامه سعادت بخش دین اسلام، یکی از معاریف بسیار ضروری و حیاتی است. بهترین مبنا در تحلیل این نوع از سبک زندگی اسلامی، بهره مندی از سیره عملی پیامبر اسلام)ص( و اهل بیت)ع( ایشان است که از هر کس به حقایق اسلام آگاه ترند. در این مقاله پس از بحث پیرامون اخلاق حقوق محور که مبتنی است بر اصل در مورد مبانی اخلاق حقوق محور از دیدگاه امام رضا )ع( و با استفاده از سیره » شما حق دارید و من تکلیف « عملی آن حضرت بحث و بررسی به عمل می آید.