20 خرداد 1402
علي اكبر ايزدي فرد

علی اکبر ایزدی فرد

مرتبه علمی: استاد
نشانی: مازندران بابلسر دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فقه و مبانی حقوق اسلامی
تلفن: 01135302609
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

مشخصات پژوهش

عنوان استصحاب نزد صاحب مدارك از پذيرش تا انكار
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
استصحاب، سید محمد موسوی عاملی، صاحب مدارک، مدارک الاحکام
مجله پژوهش های فقهی
شناسه DOI
پژوهشگران حسین مهدوی نیا (نفر اول) ، محمد محسنی دهکلانی (نفر دوم) ، علی اکبر ایزدی فرد (نفر سوم)

چکیده

این مقاله به تحلیل و بررسی اندیشه اصولی صاحب مدارک(ره) در باب حجیّت استصحاب و یا عدم آن می پردازد. آنچه از ظاهر کلام وی در کتاب مدارک الاحکام برمی آید آن است که وی را باید از منکرین سرسخت حجیّت استصحاب به حساب آورد و بر این اساس، فقها و اصولیون متأخر، مرحوم صاحب مدارک(ره) را از جمله فقهای مخالف استصحاب تلقّی کرده اند. با این حال مقاله حاضر درصدد اثبات عدم انکار حجیّت استصحاب توسط ایشان است. در این مقاله با توجّه به استدلال های فقهی و اصولی صاحب مدارک(ره) در این کتاب، این معنا اثبات می شود که وی نه تنها منکر حجیّت اصل استصحاب نیست، بلکه مکررّا از این طریق برای اثبات حکم شرعی بهره برده است. کلماتی از ایشان نیز که شائبه انکار استصحاب از آن تلقّی می شود، قابل توجیه است.