20 خرداد 1402
علي اكبر ايزدي فرد

علی اکبر ایزدی فرد

مرتبه علمی: استاد
نشانی: مازندران بابلسر دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فقه و مبانی حقوق اسلامی
تلفن: 01135302609
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ماهیت اکراه و آثار آن از منظر فقه امامیه
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اختیار، اکراه، تهدید، مسئولیت.
پژوهشگران علی اکبر ایزدی فرد (نفر اول) ، سید مجتبی حسین نژاد (نفر دوم)

چکیده

شکی در نقش اکراه ناحق در رافعیت مسئولیت های کیفری در موارد غیر قتل و نیز مسئولیت های مدنی نیست. تحقق اکراه منوط به شرایطی چون: مقارنت تهدید مکره با اکراه، فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن تهدید، توانایی اکراه کننده بر عملی ساختن تهدیدات خود، علم یا ظن اکراه شونده مبنی بر عملی شدن تهدید توسط اکراه کننده، عدم امکان تخلص از اکراه، و تناسب بین مورد تهدید و معامله می باشد. دلایل رفع آثار اکراه نیز کتاب، سنت و اجماع و عقل می باشند.