20 خرداد 1402
علي اكبر ايزدي فرد

علی اکبر ایزدی فرد

مرتبه علمی: استاد
نشانی: مازندران بابلسر دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فقه و مبانی حقوق اسلامی
تلفن: 01135302609
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

مشخصات پژوهش

عنوان
مبانی تطبیق پذیری حقوق جزای اسلامی در مواجهه با تحولات زمانه
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
واژه های کلیدی: حقوق جزای اسلامی، تطبیق پذیری، تحولات، زمان
پژوهشگران حبیب الله چوپانی مرسی (نفر اول) ، محمد محسنی دهکلانی (نفر دوم) ، علی اکبر ایزدی فرد (نفر سوم)

چکیده

به تبع تحول عظیمی که در شیوه ارتکاب جرایم بوجود آمده، این سوال اساسی مطرح میشود که چه ضوابطی در ادله استنباط احکام جزایی گنجانده شده تا حقوق جزای اسلامی بتواند در برابر تغییرات مذکور، برای همه دورانها پویا و پاسخگو باشد؟ به عبارتی دیگر آیا حقوق جزای اسلامی میتواند بدون اینکه به اصول و مبانی آن خدشهای وارد شود، در هر عصری کارآمد باشد؟ نگارندگان با بررسی دقیق ادله استنباط احکام جزایی به این نتیجه دست یافتهاند که شارع حکیم با علمِ پیشینی خویش و با آگاهی از تحولات آینده با در نظر گرفتن ضوابط مهمی همچون عدم تحدید شرعی در برخی موضوعات و متعلَقات جزایی و سپردن تعیین حدود و ثغور آنها به عرف، مطلق گذاشتن برخی از ادله، تصریح به ملاکات احکام و همچنین دادن اختیار به حاکم اسلامی سبب شده است تا فقه جزایی بتواند در هر زمانی با هر سطحی از تغییرات کارآمد باشد.