20 خرداد 1402
علي اكبر ايزدي فرد

علی اکبر ایزدی فرد

مرتبه علمی: استاد
نشانی: مازندران بابلسر دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فقه و مبانی حقوق اسلامی
تلفن: 01135302609
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی فقهی و حقوقی تعلیق عقود
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
معلق، منجز، انشاء، منشاء، متعلق منشاء
پژوهشگران سمیه رحمانی زاده (دانشجو) ، علی اکبر ایزدی فرد (استاد راهنما) ، علی اکبر جهانی (استاد مشاور)

چکیده

یکی از مباحث مورد اختلاف فقها و حقوقدانان مساله تعلیق است به این صورت که عقد معلق در برخی از موارد صحیح و در بعضی از اقسام نادرست است با توجه به تنوع و حدوث عقود جدید و تجارت بررسی صحت و نفوذ عقود معلق و شناخت عقد معلق صحیح از قرارداد نادرست امری ضروری به نظر می رسد که در این پژوهش به آن اشاره شده است.