1403/03/31
علی اکبر ایزدی فرد

علی اکبر ایزدی فرد

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 01135302609

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی فقهی و حقوقی تعلیق عقود
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
معلق، منجز، انشاء، منشاء، متعلق منشاء
سال 1400
پژوهشگران سمیه رحمانی زاده(دانشجو)، علی اکبر جهانی(استاد مشاور)، علی اکبر ایزدی فرد(استاد راهنما)

چکیده

یکی از مباحث مورد اختلاف فقها و حقوقدانان مساله تعلیق است به این صورت که عقد معلق در برخی از موارد صحیح و در بعضی از اقسام نادرست است با توجه به تنوع و حدوث عقود جدید و تجارت بررسی صحت و نفوذ عقود معلق و شناخت عقد معلق صحیح از قرارداد نادرست امری ضروری به نظر می رسد که در این پژوهش به آن اشاره شده است.