20 خرداد 1402
علي اكبر ايزدي فرد

علی اکبر ایزدی فرد

مرتبه علمی: استاد
نشانی: مازندران بابلسر دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فقه و مبانی حقوق اسلامی
تلفن: 01135302609
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی فقهی وحقوقی مبانی جبران خسارت ناشی از ضمان درک
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
جبران خسارت ، ضمان درک ضرر
پژوهشگران مائده یونسی (دانشجو) ، سعید ابراهیمی (استاد راهنما) ، علی اکبر ایزدی فرد (استاد مشاور)

چکیده

در فقه امامیه مبانی خساراتی که براثر مستحق للغیر بودن مبیع حادث میشود محل بحث ومناقشه بوده است.