20 خرداد 1402
علي اكبر ايزدي فرد

علی اکبر ایزدی فرد

مرتبه علمی: استاد
نشانی: مازندران بابلسر دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فقه و مبانی حقوق اسلامی
تلفن: 01135302609
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

مشخصات پژوهش

عنوان
اصول فقه نموداری
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
اصول،فقه،نموداری
پژوهشگران علی اکبر ایزدی فرد (نفر اول) ، علی پیردهی حاجیکلا (نفر دوم)

چکیده

اصول فقه، دانستن قواعدی است که برای استنباط احکام شرعی، آماده شده و به کار میرود. به عبارت بهتر، اصول فقه مجموعه قواعد، ضوابط و ابزارهایی است که فقیه را در مسیر استنباط احکام شرعی، یاری میدهد. موضوع اصول عبارت است از هر آنچه که بتواننددر طریق استنباط حکم شرعی قرار گید برخی از بزرگان موضوع علم اصول فقه را حجت در فقه دانسته اند. فایده این علم آن است که برای استنباط احکام شرعی، تدوین گردیده است بنابراین، غرض و غایت آن فهمیدن حکم روابط مردم با یکدیگر طبق دستور اسلام است. و غرض اصول فقه، استنباط احکام شرعی است. منفعت اصول فقه آن است که در استنباط احکام حقوق موضوعه نیز میتوان از آن استفاده کرد. در نیجه اجتهاد و تقلید، نتیجه علم اصول فقه هستندو. ولی تقلید از مقدمات اصول فقهی نیز هست. مباحثی که دراین کتاب به ترتیب مورد بحث قرار میگیرد عبارتند از: الفاظ، عقل، حجت، اصول عملیه و تعارض ادله میباشد.