20 خرداد 1402
علي اكبر ايزدي فرد

علی اکبر ایزدی فرد

مرتبه علمی: استاد
نشانی: مازندران بابلسر دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فقه و مبانی حقوق اسلامی
تلفن: 01135302609
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی مبانی آراء غیر مشهور ابن ادریس حلی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ابن ادریس، آرای شاذ، دلیل عقلی، منفردات، مبانی، آراء نادر
پژوهشگران مریم غفوری (دانشجو) ، محمد محسنی دهکلانی (استاد راهنما) ، علی اکبر ایزدی فرد (استاد راهنما) ، علی اکبر جهانی (استاد مشاور)

چکیده

ابن ادریس از یک سو به دلیل مبنای اصولی خود و از سویی به لحاظ بعد زمانی قرائن و عدم اطمینان وی به صدور بعضی از اخبار سبب شده تا نامبرده به بخش اعظمی از اخبار تمسک نکند.