1403/04/01
علی اکبر ایزدی فرد

علی اکبر ایزدی فرد

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 01135302609

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی مبانی آراء غیر مشهور ابن ادریس حلی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ابن ادریس، آرای شاذ، دلیل عقلی، منفردات، مبانی، آراء نادر
سال 1398
پژوهشگران مریم غفوری(دانشجو)، علی اکبر جهانی(استاد مشاور)، محمد محسنی دهکلانی(استاد راهنما)، علی اکبر ایزدی فرد(استاد راهنما)

چکیده

ابن ادریس از یک سو به دلیل مبنای اصولی خود و از سویی به لحاظ بعد زمانی قرائن و عدم اطمینان وی به صدور بعضی از اخبار سبب شده تا نامبرده به بخش اعظمی از اخبار تمسک نکند.