20 خرداد 1402
علي اكبر ايزدي فرد

علی اکبر ایزدی فرد

مرتبه علمی: استاد
نشانی: مازندران بابلسر دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فقه و مبانی حقوق اسلامی
تلفن: 01135302609
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

مشخصات پژوهش

عنوان مسئوليت ناشي از زايمان تقويمي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
‎ ‎‏ اجتماع سبب و مباشر پزشک تولد تقویم ضمان مراکز درمان والدین.‏
مجله مطالعات حقوق خصوصی
شناسه DOI
پژوهشگران مهدی طالقان غفاری (نفر اول) ، علی اکبر ایزدی فرد (نفر دوم) ، ستاره ایوبی (نفر سوم)

چکیده

تولد تقویمی، سزارین خارج از موعد مقرر و بدون ضرورت پزشکی است که صرفاً هدف آن تولد نوزاد در تاریخی خاص است. این نوع از تولد به دلیل تغییر فرایند طبیعی زایمان ممکن است خطرهای اجتناب ناپذیری را برای مادر و نوزاد به همراه داشته باشد؛ ازاین رو با تمسک به روش کتابخانه ای درصدد شناسایی مسئولان ورود خسارت بر خواهیم آمد. تولد تقویمی افزون بر آنکه مغایر با اخلاق است، از نظر قانونی نیز برای مداخلان در آن مسئولیت مدنی، کیفری و در مواردی انتظامی ایجاد می کند. احراز ارکان مسئولیت مدنی در تولد تقویمی اعم از ورود ضرر، فعل زیانبار و رابطة سببیت، موجبات مسئولیت مدنی پزشک، والدین و مراکز درمان را فراهم می آورد. پزشک در چنین تولدی به عنوان فرد آگاه و خبره، مباشر تولد نابهنگام است و والدین با اعلام رضایت به سزارین خارج از موعد، سبب تولد تقویمی محسوب می شوند. در کنار این دو عامل مراکز درمان با وجود رابطۀ استخدامی پزشک و قرارداد منعقده بین بیمارستان و بیمار، سبب دیگری بر وقوع خسارت احتمالی اند؛ ازاین رو مطابق مادة 526 قانون مجازات اسلامی، در فرض اجتماع سبب و مباشر، براساس تأثیر میزان رفتار عاملان و به واسطة احراز آن توسط معیار عرفی، مسئولیت جبران خسارت توزیع می شود.