1403/01/25
علی رضا صفرزاده

علی رضا صفرزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 0113532214

تحصیلات

  • دکترای تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی (1387 - 1390)
    عنوان رساله:
  • کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی (1385 - 1387)
    عنوان رساله:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Effects of Beta-alanine Supplementation on Recovery and Performance Factors in Male Soccer Players Aeen Moniri-Hamzekolaee, Alireza Safarzade, Amir Esmaeili (2023)
Comparison of Two Types of High-Intensity Interval Training: Heart Rate Based vs. Speed/Time Based Shahriar Nazari-Radgiglou, Alireza Safarzade, Vahid Shirinbayan (2022)
Continuous and intermittent exercise training responses in liver and white adipose tissue aquaglyceroporins yadoolah Nori shorabi, Elahe Talebi-Garakani, Alireza Safarzade, Sílvia Rocha-Rodrigues, Sarkawt Kolahdouzi (2022)
The effects of circuit resistance training on plasma progranulin level, insulin resistance and body composition in obese men علی رضا صفرزاده، حمید علی زاده، زینب باستانی (1398)
Exercise training prevents high-fat diet-induced adipose tissue remodeling by promoting capillary density and macrophage polarization SARKAWT KOLAHDOZI, Elahe Talebi-Garakani, Gholamreza Hamidian, Alireza Safarzade (2019)
تأثیر تمرین تناوبی هوازی با شدت بالا بر آنژیوژنز بافت چربی در موش های صحرایی تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب سرکوت کلاه دوزی، الهه طالبی گرکانی، غلامرضا حمیدیان، علی رضا صفرزاده (1397)
Aqueous extract of Inocutis levis improves insulin resistance and glucose tolerance in high sucrose-fed Wistar rats Zahra Ehsani Fard, Fereshteh Mir Mohammadrezaei, Alireza Safarzade, Masoomeh Ghobadnejhad (2017)
تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر غلظت سرمی SFRP5 در مردان چاق علی رضا صفرزاده، مالک آریانیا، الهه طالبی گرکانی (1395)
تأثیر تمرین استقامتی و مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین-1 در موش های صحرایی نر سجاد اصلانی مغانجوقی، رزیتا فتحی، الهه طالبی گرکانی، علی رضا صفرزاده، فاطمه رودباری (1395)
تاثیر 4 هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن MuRF1 و آتروفی عضلانی در موشهای صحرایی ویستار دیابتی سارا پناهی، حمید آقاعلی نژاد، رضا قراخانلو، رعنا فیاض میلانی، مهدی هدایتی، مریم زرکش، علی رضا صفرزاده (1395)
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی ویسفاتین و رابطه آن با مقاومت به انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین رزیتا فتحی، سجاد اصلانی مغانجوقی، الهه طالبی گرکانی، علی رضا صفرزاده، حسن صیقل (1394)
تاثیر فعالیت ورزشی هوازی بر غلظت پلاسمایی کالیکرین-7 و شاخص مقاومت انسولینی در زنان غیرفعال علی رضا صفرزاده، فخری برادران جم، الهه طالبی گرکانی، رزیتا فتحی (1394)
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین-1 موش های نر مقاوم به انسولین الهه طالبی گرکانی، سجاد اصلانی مغانجوقی، رزیتا فتحی، علی رضا صفرزاده، فاطمه رودباری (1393)
مقاله ارائه شده
اثر عصاره آبی گونه بومی از قارچ phellinus بر سطح انسولین در رتهای ویستار تغذیه شده با محلول ساکارز زهرا احسانی فرد، فرشته میر محمدرضایی، علی رضا صفرزاده، معصومه قبادنژاد (1395)
اثز عصاره آبی قارچ phellinus بر سطح انسولین در رتهای ویستار تغذیه شده با محلول ساکارز زهرا احسانی فرد، فرشته میر محمدرضایی، علی رضا صفرزاده، معصومه قبادنژاد (1395)
کسب عنوان برتر پژوهشی
نشریات
دبیران نشریه فیزیولوژی ورزشی کاربردی شادمهر میردار، الهه طالبی گرکانی، عباس قنبری نیاکی، ولی اله دبیدی روشن، ضیاء فلاح محمدی، رزیتا فتحی، علی رضا صفرزاده (1401)
عضویت در گروه دبیران نشریه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 1400 شادمهر میردار، عباس قنبری نیاکی، منصور اسلامی، علی رضا صفرزاده، رزیتا فتحی، ضیاء فلاح محمدی، ولی اله دبیدی روشن، الهه طالبی گرکانی (1400)
عضویت در گروه دبیران نشریه فیزیولوژی ورزشی کاربردی شادمهر میردار، الهه طالبی گرکانی، منصور اسلامی، رزیتا فتحی، عباس قنبری نیاکی، علی رضا صفرزاده، ضیاء فلاح محمدی، ولی اله دبیدی روشن (1399)
دبیران پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی شادمهر میردار، الهه طالبی گرکانی، منصور اسلامی، رزیتا فتحی، علی رضا صفرزاده، ضیاء فلاح محمدی، ولی اله دبیدی روشن، عباس قنبری نیاکی (1398)
فعالیت های علمی اجرایی
عضویت در قطب علمی الهه طالبی گرکانی، عباس قنبری نیاکی، شادمهر میردار، علی رضا صفرزاده، ضیاء فلاح محمدی، رزیتا فتحی، ولی اله دبیدی روشن (1399)
پایان نامه
بررسی تأثیر تغذیه با غذای پرچرب و تمرین هوازی بر نوآرایی بافت چربی سرکوت کلاه دوزی، علی رضا صفرزاده، الهه طالبی گرکانی (1396)