1403/03/05
علی رضا صفرزاده

علی رضا صفرزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 0113532214

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر تمرین مقاومتی و روزه داری متناوب بر تعداد سلول های سفید خون در زنان دارای اضافه وزن/ چاق
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
.
سال 1400
پژوهشگران زهرا شهبازی(دانشجو)، علی رضا صفرزاده(استاد راهنما)

چکیده

.