1403/03/05
علی رضا صفرزاده

علی رضا صفرزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 0113532214

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر تمرینات هوازی تداومی با شدت متوسط و تناوبی با شدت بالا بر بیان ژن های SIRT1 و PGC1-alpha در بافت عضله رت های صحرایی تغذیه شده با محلول فروکتوز
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
.
سال 1401
پژوهشگران شهرزاد رمضانی(دانشجو)، خدیجه نصیری(استاد مشاور)، علی رضا صفرزاده(استاد راهنما)

چکیده

.