1403/03/05
علی رضا صفرزاده

علی رضا صفرزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 0113532214

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرین هوازی تداومی و تناوبی بر نیم رخ لیپیدی سرمی و مقادیر چربی کبد موش های صحرایی تغذیه شده با غذای چرب و محلول شکر
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
.
سال 1397
پژوهشگران روح الله معادی پور(دانشجو)، علی رضا صفرزاده(استاد راهنما)

چکیده

.