1403/03/05
علی رضا صفرزاده

علی رضا صفرزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 0113532214

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرین مقاومتی و محدودیت کالری متناوب بر برخی شاخص های التهابی، متابولیکی و پپتیدهای تنظیم اشتها در زنان چاق
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
.
سال 1401
پژوهشگران فاطمه ملکی(دانشجو)، علی رضا صفرزاده(استاد راهنما)

چکیده

.