1403/03/02
علی رضا صفرزاده

علی رضا صفرزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 0113532214

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر تمرین هوازی تداومی و تناوبی شدید بر غلظت گلوکز، انسولین و مایونکتین سرمی و شاخص مقاومت به انسولین در موش های صحرایی تغذیه شده با غذای پرچرب و محلول شکر
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
.
سال 1398
پژوهشگران هادی صفرپور(دانشجو)، علی رضا صفرزاده(استاد راهنما)

چکیده

.