1403/03/05
علی رضا صفرزاده

علی رضا صفرزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 0113532214

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر تمرین مقاومتی و رژیم غذایی با محدودیت کالری متناوب بر سطوح سرمی پروفایل لیپیدی، آنزیم های کبدی و شاخص های استرس اکسایشی در مردان چاق
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
.
سال 1401
پژوهشگران مصطفی الجبوری(دانشجو)، علی رضا صفرزاده(استاد راهنما)

چکیده

.