1403/03/05
علی رضا صفرزاده

علی رضا صفرزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 0113532214

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر هشت هفته تمرین هوازی تداومی و تناوبی بر بیان ژن های HIF-1α و VEGF در بافت چربی موش های صحرایی تغذیه شده با محلول فروکتوز
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
.
سال 1401
پژوهشگران زینب گلبرارپور(دانشجو)، خدیجه نصیری(استاد مشاور)، علی رضا صفرزاده(استاد راهنما)

چکیده

.