1403/03/05
علی رضا صفرزاده

علی رضا صفرزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 0113532214

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر مکمل یاری بتاآلانین بر سطوح شاخص های متابولیک فوتبالیست های جوان پس از یک مسابقه فوتبال
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
.
سال 1399
پژوهشگران آئین منیری(دانشجو)، امیر اسماعیلی(استاد مشاور)، علی رضا صفرزاده(استاد راهنما)

چکیده

.