1403/03/05
علی رضا صفرزاده

علی رضا صفرزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 0113532214

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه تاثیر یک جلسه تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) براساس کنترل ضربان قلب یا سرعت/زمان بر برخی شاخص های مرتبط با خستگی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
.
سال 1399
پژوهشگران شهریار نظری(دانشجو)، وحید شیرین بیان(استاد مشاور)، علی رضا صفرزاده(استاد راهنما)

چکیده

.