16 خرداد 1402

حسین رفیع

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم سیاسی(روابط بین الملل)
تلفن: 01135302105
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی علوم سیاسی(روابط بین الملل) ، دانشگاه تولوز 1(انستیتوی مطالعات سیاسی) ، فرانسه (1373 - 1377)
  • فوق لیسانس علوم سیاسی(روابط بین الملل) ، دانشگاه دانش های اجتماعی تولوز 1 ، فرانسه (1370 - 1373)
  • لیسانس علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ، ایران (1362 - 1366)
    عنوان پایان‌نامه: -
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
امید عزیزیان، حسین رفیع (1401) راهبرد سیاست خارجی نسل سنتی رهبران عرب و رویکرد آنها نسبت به جمهوری اسلامی ایران روابط خارجی: سال 14 شماره 54; 136-164
2
حسین رفیع، حسین معین آبادی بیگدلی، مرتضی شیخ دره نی (1401) بررسی مقایسهای سیاست عربستان و قطر در قبال داعش در سوریه فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام: سال چهارم- شماره دوازدهم- تابستان 1401; 82-61
3
حسین رفیع، محسن بختیاری جامی (1401) هژمونی آمریکا در افغانستان و چالش امنیت در شرق ایران (2001-2021) مطالعات سیاسی جهان اسلام: دوره 11، شماره 2، پیاپی 42; 1-23
4
امید عزیزیان، حسین رفیع، علی اکبر جعفری (1401) استراتژی سیاست خارجی محمد بن سلمان و الزامات امنیتی آن برای ایران مطالعات روابط بین الملل: دوره 15، شماره 1، شماره پیاپی 57; 108-77
5
حسین رفیع، سروش رزمی (1400) بررسی مدیریت شبکه های اجتماعی در فضای سیاسی ایران به عنوان یک مسئله بدخیم پژوهش های راهبردی سیاست: دوره 10، شماره 36، بهار 1400; 148-125
6
مهدی رضایی قادی، حسین رفیع (1400) بررسی کاربردهای آینده پژوهی در سیاست گذاری عمومی سپهر سیاست: سال هشتم، شماره 1، پیاپی 27; 85-102
7
رضا اختیاری امیری، حسین رفیع، عطیه بلبل امیری (1399) سیاست خاورمیانه ای روسیه و مدیریت تعارض رابطه تهران – ریاض مطالعات روابط بین الملل: 50; 9-42
8
حامد نیک پی، حسین رفیع (1398) نقش آلمان در آینده همکاری های ایران و اتحادیه اروپا پژوهش های روابط بین الملل: دوره نهم، شماره چهارم، شماره پیاپی سی و چهارم; 285-314
9
رضا آسوده، حسین رفیع (1398) نقش انقلاب اسلامی ایران بر جنبش های اسلامی؛ با تاکید بر همگرایی جمهوری اسلامی ایران وحزبالله لبنان فصلنامه پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی: سال دوم، شماره 7، پاییز 1398; 119-138
10
حسین رفیع، مجید عباس زاده مرزبالی (1397) بررسی روابط ایران و آلمان در عصر پهلوی فصلنامه مطالعات سیاسی: سال یازدهم، شماره 42; 113-148
11
حسین رفیع، مجید عباس زاده مرزبالی (1397) بررسی روابط ایران و آلمان از آغاز دوره پهلوی تا پایان جنگ جهانی دوم (1324-1304 ه ش) فصلنامه مطالعات تاریخی: سال هفدهم- شماره 63 -زمستان 97; 129-152
12
رضا اختیاری امیری، حسین رفیع، عصمت عارفی (1397) مهاجران خاورمیانه ای و امنیت اروپا مطالعات روابط بین الملل: 42; 73-101
13
حسین رفیع، محسن بختیاری جامی (1395) رویکرد نئومرکانتیلیست روسیه و چین به انرژی آسیای مرکزی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز: شماره 95، پاییز 1395; 33-64
14
حسین رفیع، میثم بلباسی، سیدمحمدجواد قربی (1395) جنبش های اجتماعی جدید، جهانی شدن و اینترنت(مطالعه موردی: جنبش تسخیر وال استریت) دانش سیاسی: سال دوازدهم، شماره اول، بهار و تابستان 1395، پیاپی; 129-166
15
حسین رفیع (1394) تاثیر نفوذ وهابیت در پاکستان بر روابط این کشور با جمهوری اسلامی ایران مطالعات روابط بین الملل: دوره 8، شماره 32، زمستان 1394; 177-211
16
حسین رفیع، مجید عباس زاده مرزبالی (1394) بررسی ماهیت و فراز و فرود دولت در اندیشه ابن خلدون فصلنامه تخصصی علوم سیاسی: سال یازدهم، شماره سی و یکم، تابستان 1394; 159-188
مقاله ارائه‌شده
1
حسین رفیع، نسیم جعفرنیا کلانسرا (1398) پیشنویس مقاله ارائه شده ثبت شده در 1398/04/03 0:05:53 ق.ظ چالش های سیاست رسانه ای جمهوری اسلامی ایران نخستین همایش بین المللی مسائل سیاسی ایران: کارنامه چهل ساله جمهوری اسلامی، ایران¡ تهران
2
حسین رفیع، فاطمه اقدسی (1397) ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺻﻠﺢ ﻣﺜﺒﺖ در رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ دومین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی