1403/02/04

حسین رفیع

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 01135302105

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی آثار سلبی استراتژی امریکا در قبال مصر بر منافع ج.ا.ایران؛ مطالعه موردی دولت السیسی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ایالات متحده آمریکا، کمک های خارجی، السیسی، مصر، جمهوری اسلامی ایران
سال 1402
مجله محیط شناسی راهبردی جمهوری اسلامی ایران
شناسه DOI
پژوهشگران حسین رفیع ، علی ابراهیمی ، میثم بلباسی ، رامین رستگار

چکیده

یکی از اهرم هایی که باعث کاهش نفوذ و ضربه زدن به جمهوری اسلامی در منطقه می شود، کمکهای خارجی ایالات متحده آمریکا در قالب رشوه سیاسی به کشورهای تأثیرگذار در معادلات ژئوپلیتیکی است. در این رابطه، مصر از دیرباز تا به امروز، وابستگی شدیدی به کمکهای خارجی (اقتصادی و نظامی) آمریکا داشته است و در قبال آن میبایست، تقاضاها و خواستههایی را نیز عملیاتی کند. از این منظر، پژوهش حاضر درصدد پاسخ گویی به این سؤال اصلی است که ابزار کمک خارجی آمریکا در قبال مصر، چگونه موجبات تیره شدن روابط مصر و ج.ا.ایران را فراهم کرده است؟ نتایج تحقیق نشان میدهد که کمک خارجی ایالات متحده آمریکا به عرصه ای برای وابستگی دولت مصر در قالب رابطه «حامی- مشتری» تبدیل شده است. تا آنجا که، کمک های خارجی به مثابه ابزار و رشوه سیاسی جهت نفوذ و تحت فشار گذاشتن مصر در روابط با جمهوری اسلامی ایران صورت بندی شده است. از این رو، به نظر میرسد نتوان بر اساس پیوند «عربی- غربی» و تا زمانی که وابستگی نظامی- اقتصادی مصر در پرتو کمک های خارجی ایالات متحده آمریکا وجود داشته باشد، شاهد نگرش عادی سازی و تنش زدایی در روابط ج.ا.ایران و مصر باشیم