1403/02/04

حسین رفیع

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 01135302105

مشخصات پژوهش

عنوان
زمینه های تعدیل خشونت در اسلام گرایی طالبان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
.
سال 1401
پژوهشگران مرجان اصانلو(دانشجو)، حسین رفیع(استاد راهنما)، محسن عباس زاده مرزبالی(استاد مشاور)

چکیده

.