1403/03/24

حسین رفیع

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 01135302105

مشخصات پژوهش

عنوان
پیشنویس سخنرانی ثبت شده در 1398/04/03 10:45:3 ب.ظ تاثیر سرکوب جریان خشونت بر آینده جنبش های اسلام گرای سنی در خاورمیانه
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
جنبش، جریان خشونت، سرکوب، اسلام گرایی سنی، خاورمیانه
سال 1396
پژوهشگران حسین رفیع

چکیده

در دوران معاصر، دنیای اهل سنت شاهد بروز و ظهور جریانات مختلف اسلام گرا بوده است. این جریانات با توجه به مبانی فکری و محیط اجتماعی و سیاسی خود، عملکردهای متفاوتی داشته و ماهیت عملکردشان، آنها را در رده یکی از گروه های محافظه کار، میانه رو و یا رادیکال قرار داده است. در این میان آنچه در دهه های اخیر و بویژه پس از جنگ سرد در جهان اسلام و منطقه خاورمیانه جلب توجه نموده، ظهور برخی جریانات اسلام گرای تند رو همچون القاعده و داعش بوده که در مواجهه با دگراندیشان و مخالفان به خشونت و نهایت افراط روی آورده اند. این اقدامات متقابلا این جمع بندی را زمینه سازی نموده، که تنها راه مقابله با این خشونت طلبی، توسل به اقدام نظامی و سرکوب است. این پژوهش می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که سرکوب این جریانات خشونت طلب چگونه می تواند آینده جنبش های اسلام گرای سنی در منطقه خاورمیانه را تحت تاثیر قرار دهد؟