12 خرداد 1402

حسین رفیع

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم سیاسی(روابط بین الملل)
تلفن: 01135302105
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مشخصات پژوهش

عنوان
پیشنویس سخنرانی ثبت شده در 1398/04/03 10:45:3 ب.ظ تاثیر سرکوب جریان خشونت بر آینده جنبش های اسلام گرای سنی در خاورمیانه
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها
جنبش، جریان خشونت، سرکوب، اسلام گرایی سنی، خاورمیانه
پژوهشگران حسین رفیع (نفر اول)

چکیده

در دوران معاصر، دنیای اهل سنت شاهد بروز و ظهور جریانات مختلف اسلام گرا بوده است. این جریانات با توجه به مبانی فکری و محیط اجتماعی و سیاسی خود، عملکردهای متفاوتی داشته و ماهیت عملکردشان، آنها را در رده یکی از گروه های محافظه کار، میانه رو و یا رادیکال قرار داده است. در این میان آنچه در دهه های اخیر و بویژه پس از جنگ سرد در جهان اسلام و منطقه خاورمیانه جلب توجه نموده، ظهور برخی جریانات اسلام گرای تند رو همچون القاعده و داعش بوده که در مواجهه با دگراندیشان و مخالفان به خشونت و نهایت افراط روی آورده اند. این اقدامات متقابلا این جمع بندی را زمینه سازی نموده، که تنها راه مقابله با این خشونت طلبی، توسل به اقدام نظامی و سرکوب است. این پژوهش می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که سرکوب این جریانات خشونت طلب چگونه می تواند آینده جنبش های اسلام گرای سنی در منطقه خاورمیانه را تحت تاثیر قرار دهد؟